ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
24/มิ.ย./15 - อ่าน [3,913] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pamok - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
22/เม.ย./15 - อ่าน [5,155] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pamok - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
17/เม.ย./15 - อ่าน [3,890] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pamok - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาคณิตศาสตร์
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอนสาขาคณิตศาสตร์
10/เม.ย./15 - อ่าน [4,375] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วันที่7-10 เมษายน 2558 เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตำแหน่งว่าง จำนวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี  ๑๕,๐๐๐  บาทต่อเดือน
03/เม.ย./15 - อ่าน [4,267] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pamok - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์
รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์
30/มี.ค./15 - อ่าน [9,056] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
คนเก่งสตรีอ่างทองผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7
น.ส.นันท์นภัส    ขันศิริ   นักเรียนชั้น ม.4/11 โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผ่านการคัดเลือกจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   
05/มี.ค./15 - อ่าน [5,557] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงOpen house 2015
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงนำไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์สานฝันสู่ศตวรรษที่ 21 Open house แสดงผลงานวิชาการของครูและนักเรียน  ตามแนวพระราชดำริคิดจากพื้นฐานภูมิปัญญานำสู่ความพอเพียง ปรับชีวิตคิดใหม่ก้าวไกลกับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
22/ก.พ./15 - อ่าน [6,122] - ความคิดเห็น [0] - โดย: pamok - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ผอ.วัฒนชัย พันธุ์พร มอบของขวัญวันเกิดให้แก่ท่านรองฯ และครู
ผอ.วัฒนชัย พันธุ์พร มอบของขวัญวันเกิดให้แก่ท่านรองฯ เรืองศิลป์ หลวงวงษ์ และครูหฤทัย อันไธสง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
10/ก.พ./15 - อ่าน [6,276] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง