ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

เทศกาลทานาบะตะ"ขอพรจากดวงดาว"
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ FLP สายภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมการแสดง เนื่องในเทศกาลทานาบะตะ “วันขอพรจากดวงดาวของประเทศญี่ปุ่น” ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าจะมีปาฏิหาริย์ทำให้สมหวังจากพรที่ขอ โดยในวันนี้จะมีผู้คนเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษทังซะกุ (Tanzaku) แล้วนำไปติดไว้กับกิ่งก้านของต้นไผ่ที่ถูกตัดออกมา และวันรุ่งขึ้นก็จะนำไปลอยน้ำ  
09/ก.ค./19 - อ่าน [218] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การสอบ Pre O-NET
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดให้มีการสอบ Pre O-NET สนามสอบเสมือนจริงที่พานักเรียนสู่เป้าคะแนน ตามกลุ่มที่เลือก เพื่อต้องการวัดความรู้นักเรียน สร้างความตื่นตัวในการสอบ O-Net ให้กับนักเรียน และเพื่อซักซ้อมทักษะการสอบ O-Net ด้วย เช่น ทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ และทักษะในการอ่านข้อสอบ  
04/ก.ค./19 - อ่าน [245] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมค่ายแนะแนว "พี่พาน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย"
วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการคุณภาพการศึกษา ค่ายแนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 “ พี่พาน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุน และเป็นแนวทางแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศิษย์เก่าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อมาให้การแนะแนว...
04/ก.ค./19 - อ่าน [259] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากรครูให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากรครูให้โรงเรียนศูนย์ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมตอนปลาย สังกัด สพฐ. รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะวิทยากรได้ขยายผลองค์ความรู้ และส่งต่อประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งสิ่งที่ได้รับทั้งหมดนี้จะนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน...
04/ก.ค./19 - อ่าน [230] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนสตรีอ่างทอง  
02/ก.ค./19 - อ่าน [334] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมี  นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงท่านสุนทรภู่ และเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การแสดงละครเรื่องรักฤาเสน่หา จากนักเรียนชมรมละครโรงเรียนสตรีอ่างทอง ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  
01/ก.ค./19 - อ่าน [376] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัด อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  
28/มิ.ย./19 - อ่าน [334] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดพิธีกล่าวปฏิญญาต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดห้องเรียนสีขาวในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเน้นย้ำนโยบาย “ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด” ให้โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม...
26/มิ.ย./19 - อ่าน [269] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรม “บูชาบิดากลอนสุนทรภู่” เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรม "บูชาบิดากลอนสุนทรภู่" เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอีกด้วย
25/มิ.ย./19 - อ่าน [302] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน“ สายสัมพันธ์วันรักลูก ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งทางโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ดำเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง
24/มิ.ย./19 - อ่าน [272] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง