ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจ้งปฏิทินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ฉบับใหม่
#ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ฉบับใหม่ ตามประกาศ สพฐ. เรื่องการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) #ระบบสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา​ 2564​ ระหว่างวันที่​ 24-28​ เม.ย.​ 2564 สามารถสมัคร​และตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองผ่านระบบ #การเลือกแผนการเรียน​ สำคัญมากให้พิจารณาให้ดีก่อนส่งใบสมัคร​ #...
26/เม.ย./21 - อ่าน [1,630] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยยึดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดแบ่งช่วงเวลา และจำกัดจำนวนผู้ปกครอง เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
26/เม.ย./21 - อ่าน [1,579] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สูงที่สุดของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  
24/เม.ย./21 - อ่าน [1,477] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ยินดีต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย และผู้บริหารร่วมต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวกนิษฐา บุญบาง นางสาวภัคจิรา ยอดหงษ์ นางสาววริศรา งามจริง และนางณัฐฉรียา  แก้วประจาย ณ อาคารกาญจนาภิเษก
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,373] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวครูอาวุโส
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. – 09.30 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการครู ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธประทานพรซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และรดน้ำดำหัวครูอาวุโส
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,640] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้รับรางวัลประกวดคัดลายมือ
วันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลธิดา  แซ่ลี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,032] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
แสวงหาวิทยาคมมอบประกาศนียบัตร
นายวัฒนชัย พันธ์ุพร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและประธานคณะกรรมการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ.แสวงหา จ.อ่างทอง. วันที่ 9 เมษายน 2564 @#แสวงหาวิทยาคมสมศักดิ์ศรี สร้างศิษย์ดีมีความรู้เชิดชูค่า "สี่สิบแปดปี"ที่ผ่านการพัฒนา ล้วนก้าวหน้า...
09/เม.ย./21 - อ่าน [1,533] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ season 3
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ season 3
09/เม.ย./21 - อ่าน [1,584] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีท่านรองวัลลภ เอี่ยมมะ ผอ.ประสงค์ กลัดแก้ว ผอ.มงคล บกสกุล เป็นกรรมการในการประเมิน ผู้เข้าร่วมรับการประเมิน 5 ท่าน คือ รองแสงเดือน  เสือวงษ์ รองนพดล  ชาวนาผล  รองเสถียรพงศ์  นพพิทักษ์ รองอภิชาติ  พรหมสวัสดิ์ และรองแก้วตา  ...
09/เม.ย./21 - อ่าน [1,036] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดตารางสอน
วันที่ 5 – 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ตัวแทนคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมจัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องคอม 4 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
09/เม.ย./21 - อ่าน [1,229] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง