ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
#โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ ตันติวิทยาภูมิ “ #ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 3 Admission 1 และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่กำลังรอการประมวลผลในรอบ 3 Admission 2 ด้วยนะคะ
27/พ.ค./21 - อ่าน [1,407] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมครูประจำเดือน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร ได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน  ครั้งที่ 4/2564 และมอบของที่ระลึกแก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดบูธนิทรรศการ ณ อาคารโดม 72 ปี
27/พ.ค./21 - อ่าน [1,646] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำด้วย ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย คณะผู้บริหาร และผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดยมี นายมานิตย์ อิ่มอ่อง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
26/พ.ค./21 - อ่าน [1,434] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
กิจกรรม Inno - Teach For Education @ A.P.W. 2020 ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Application
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรม Inno - Teach For Education @ A.P.W. 2020 ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Application เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากรองสุกัญญา ศิริชุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับประเทศ โดยดร.วันดี โค้ไพบูลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
25/พ.ค./21 - อ่าน [1,435] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ . #ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คลิกลิงค์ shorturl.at/avFHW #ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คลิกลิงค์ shorturl.at/egoHQ ในการมอบตัว ให้มอบตัวออนไลน์ ม.1 ตั้งแต่วันที่ 24-29 พ.ค. 2564 ม.4 ตั้งแต่วันที่ 24-30 พ.ค. 2564 #มอบตัวออนไลน์ คลิกด้านล่าง http://shorturl.at/aqO49...
24/พ.ค./21 - อ่าน [1,708] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
บรรยากาศการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4    ทางโรงเรียนสตรีอ่างทองได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และการเว้นระยะห่างก่อนเข้าห้องสอบ ตามมาตรการป้องกันโควิดและได้รับความอนุเคราะห์จากท่านปลัดจังหวัด นายอำเภอ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสมาชิก อสม. ตำบลศาลาแดง ในการเข้าตรวจเยี่ยม และ จัดหน่วย ตรวจวัด อุณหภูมิ ก่อนเข้าสนามสอบ
24/พ.ค./21 - อ่าน [1,687] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 http://101.109.87.77/complete/
23/พ.ค./21 - อ่าน [1,324] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจ้งเรื่องการเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติในการเรียนผ่านระบบออนไลน์
ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" #เรื่องการเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ Link เข้าห้องเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา https://sites.google.com/view/distancelearning64/ . #การรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตามวันและเวลาที่แจ้งตามประกาศเท่านั้น
23/พ.ค./21 - อ่าน [1,189] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับมอบตัวแบบออนไลน์
#รับมอบตัวแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 #ปีการศึกษา 2564 เอกสารมอบตัวออนไลน์ 1. ใบมอบตัว 3 หน้า สั่งพิมพ์จากไฟล์ << ใบมอบตัว https://drive.google.com/.../12OFGTR4m27Wm2RSXsA5HZA.../view>> 2. ปพ.1 2หน้า 3. หลักฐานการชำระค่าบำรุงการศึกษา ให้นักเรียนเข้ากลุ่ม Line กลุ่ม รับเข้าTanti64 https://line.me/R/ti/g/N_qxppZl1-   #รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงค์ด้านล่าง http://shorturl.at/aqO49
20/พ.ค./21 - อ่าน [1,341] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดเตรียมหนังสือเพื่อแจกนักเรียน
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย และคณะครูทุกท่านได้จัดเตรียมหนังสือเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ณ อาคารโดม 72 ปี
20/พ.ค./21 - อ่าน [1,294] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง