ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ของกสร.ภาษาไทย
       ดร.วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย “ฟังดู สุขสันต์ อ่านเขียน หรรษา”   กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Obec  Active  Learning Camp ในวันที่ 8—9 มีนาคม 2560   
22/มี.ค./17 - อ่าน [2,040] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ของกสร.ภาษาไทย
       ดร.วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย “ฟังดู สุขสันต์ อ่านเขียน หรรษา”   กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Obec  Active  Learning Camp ในวันที่ 8—9 มีนาคม 2560   
22/มี.ค./17 - อ่าน [1,694] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ค่ายเพิ่มเวลารู้ Obec Active Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
               ผอ.วินัย ปานแดง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ Math Camp 2017 Learn and Play   กิจกรรมแรลลี่ฐานคณิตศาสตร์ และนันทนาการ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องราชพฤกษ์เธียรเตอร์โรงเรียนสตรีอ่างทอง  
22/มี.ค./17 - อ่าน [2,233] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Science Show การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
            ดร.วินัย  ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Science Show ระดับชั้น ม.1-ม.3 จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ได้แก่                       1. ด.ช.ณฐกฤต  ธูปแก้ว        ...
08/ก.พ./17 - อ่าน [2,676] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ครูสตรีอ่างทอง : ครูดีเด่น System Education ประเทศไทย ระดับอำเภอ
                               คุณครูเอกพงษ์ โตชัยศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับอำเภอ โครงการของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่น (Thailand STEM Education teacher awards)
07/ก.พ./17 - อ่าน [4,875] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
สตรีอ่างทองจัดกิจกรรม "ค่ายญี่ปุ่นอาสา ครั้งที่ 2 " ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูท อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
               กิจกรรม "ค่ายญี่ปุ่นอาสา ครั้งที่ 2 " ณ  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูท  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น รร.สตรีอ่างทอง นักเรียนชั้นม.5/8 ร่วมจัดกิจกรรมทางภาษาให้แก่นักเรียน   มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 12 ทุน มอบขนม หนังสือ เสื้อผ้า ของเล่น ต่างๆ ซึ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมมีความสุขสนุกสนานมาก
01/ก.พ./17 - อ่าน [2,336] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียนสตรีอ่างทองรับรางวัลระดับชาติ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
                นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ได้แก่                1.ด.ญ.ศิริยากร  พุ่มขจร                2. ด.ญ.เพ็ญพันธ์  ภาคีทรง          ...
01/ก.พ./17 - อ่าน [2,168] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
แสดงความยินดีกับคนเก่งคณิตศาสตร์ สตรีอ่างทอง ระดับชาติ
        นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่66  ประกอบไปด้วย           1. นางสาวอริสา จิระโภคิน           2. นางสาวณัฐมล พลอยดี           3.  นางสาวจิตราภรณ์ เนียมสุข...
01/ก.พ./17 - อ่าน [3,299] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
           ผอ.วินัย  ปานแดง เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 42,808.75 บาท ให้แก่ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย  ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ  โรงเรียนสตรีอ่างทอง  
23/ม.ค./17 - อ่าน [1,819] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
งานวันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 ของครูในเขตอำเภอเมืองอ่างทอง
      นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี วันครู ครั้งที่ 61 ปี 2560 จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสังเวียน  พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง
18/ม.ค./17 - อ่าน [2,350] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง