ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
รอง พิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ด้วยการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
09/พ.ย./17 - อ่าน [1,829] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อชี้แจงแนวการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ให้ดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำจุดดีมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำปัญหาที่พบมาแก้ไข โดยมีการระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับใช้ในทางสร้างสรรค์
09/พ.ย./17 - อ่าน [1,962] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู ที่ให้กำเนิดบุตร-ธิดา
รอง สมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมและ รอง พิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู ที่ให้กำเนิดบุตร-ธิดา ,ครูที่ประสบอุบัติเหตุ,ครูที่มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย
09/พ.ย./17 - อ่าน [1,435] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
รองสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ รองพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ประพฤติดีโดยการนำสิ่งของมีค่าที่พบเจอมาส่งมอบให้กับงานประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก อ.ป.ว สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนและครอบครัว
09/พ.ย./17 - อ่าน [2,804] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ประจำปี 2560
รองผู้อำนวยการ สมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ประจำปี 2560 ทั้งที่จัดขึ้นในโรงเรียน และการแข่งขันภายนอกที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนมากกว่า 100 คน ซึ่งเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมและชาวจังหวัดอ่างทอง
09/พ.ย./17 - อ่าน [1,677] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมซักซ้อมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมซักซ้อมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในการเป็นจิตอาสาเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นอกจากนี้ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมยังเป็นแกนนำสำคัญในการจัดเตรียมสถานที่งานพระราชพิธี และนำนักเรียนร่วมการแสดงมหรสพสมโภช เพื่อน้อมถวายความอาลัยส่งเสด็จพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งสู่สวรรคาลัย...
09/พ.ย./17 - อ่าน [1,329] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
นางสาวชลฤทัย สีสด และ นางสาวอัสมา รัศมีนา เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รอบชิงแชมป์ประจำสาย2 ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมชนะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และได้เข้าแข่งขันต่อในรอบต่อไป  โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ นายอลงกรณ์ จันทรวิภาค และนางสาวศศิธร คนชม  เทปการแข่งขันจะออกอากาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ทางช่อง3 SD ช่อง 28 เวลา 9.00 น....
09/พ.ย./17 - อ่าน [1,856] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรม "ค่ายG พี่อาสา "
กิจกรรม "ค่ายG พี่อาสา " จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์  ต.โรงช้าง  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง โดยในกิจกรรมนี้นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต  รร.สตรีอ่างทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13  จำนวน 35 คน และร่วมกับนักเรียนเปลี่ยน 2 คน คือ Mr.Cameron Litowski และ Mr.Alan Gonzalez Olmos มาร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมนี้ด้วย  โดยจัดในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  โดยในงานนี้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 5 ชุด ขนม...
20/ก.ย./17 - อ่าน [2,249] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
วันเยาวชนแห่งชาติ ศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียง
วันเยาวชนแห่งชาติ ศาสตร์พระราชาเกษตรพอเพียง วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม รูปเพิ่มเติม...... Facebook : โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมswh
19/ก.ย./17 - อ่าน [1,873] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ทำพิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 15  สิงหาคม 2560  ณ  อาคารใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีอ่างทองร่มเย็น โดยมี ดร.วินัย  ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานเปิดพิธี  ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ...
05/ก.ย./17 - อ่าน [2,381] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง