ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับโครงการ "แสบซ่าท้าฝัน" ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริงโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 จำนวน 50,000 บาท จาก NECTEC ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักเรียนที่พัฒนาโครงการได้แก่ นายศักดิ์ชัย เปาอินทร์ นางสาวสุภนิดา พลอยคำ และนางสาวกมลชนก กลิ่นระรวย ครูผู้ควบคุม นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา
11/มิ.ย./18 - อ่าน [1,995] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน (BPK Harbin Summer Camp 2018)
นางสาวฐิติญาภรณ์ เมืองอุดม นักเรียนชั้น ม.4/9 แผนการเรียนภาษาจีน  เข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน (BPK Harbin Summer Camp 2018) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน -1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย Harbin Institute of technology เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติโดยตรง ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน)...
31/พ.ค./18 - อ่าน [2,371] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
ค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ(Thai International Japanese Camp 2018)
นายนัฐภูมิ อ่อนน้อม  นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นม.4/9  เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ (Thai International Japanese Camp 2018) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ  สำหรับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม2561 ในหัวข้อ 「ゴミって何? みんなでチャレンジ3R」โดยมีเพื่อนๆจากต่างประเทศเข้าร่วม 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว...
31/พ.ค./18 - อ่าน [2,946] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับโครงการ YFU ประจำปี 2561
นายพชร เพ็งพ่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนักเรียนไทย ทั้งหมด 27 คน จากประเทศไทย โดยผลสอบในครั้งนี้ได้เป็นอันดับ 6  จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับโครงการ YFU ซึ่งเป็นทุนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ประเทศเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 เมษายน 2561
25/พ.ค./18 - อ่าน [2,253] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นางสาวหัสวรรษา กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้น ม.6/11                           2.นางสาวศุภรัตน์ ศรีลาธรรม นักเรียนชั้น ม.6/11                           3.นางสาวศุภาพิชญ์ ภัทรคามินทร์ นักเรียนชั้น ม.6/11...
24/พ.ค./18 - อ่าน [2,409] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธมยศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
22/พ.ค./18 - อ่าน [2,295] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีอ่างทอง "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 และขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 7 มกราคม 2560
29/ม.ค./18 - อ่าน [2,483] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28/ธ.ค./17 - อ่าน [2,343] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
ค่ายญี่ปุ่นอาสา
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายอาสาญี่ปุ่น" ณ โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด ตำบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มอบความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมาก
28/ธ.ค./17 - อ่าน [3,142] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจร
คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง  แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 88 คน ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องสำนึกรักบ้านเกิด  โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
23/พ.ย./17 - อ่าน [2,650] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง