ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

ตรวจเยี่ยมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด — 19)
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะท่าน ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตาม 6 มาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา เช่น การวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาความสะอาด...
10/มิ.ย./21 - อ่าน [1,682] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของนายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในการจัดการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา
08/มิ.ย./21 - อ่าน [1,404] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
แสวงหาวิทยาคม​ จัดงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการสอน
06/มิ.ย./21 - อ่าน [1,856] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม​ จัดงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการสอน
06/มิ.ย./21 - อ่าน [1,087] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
ตรวจเยี่ยมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด — 19)
วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะท่านสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตาม 6 มาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา เช่น การวัดไข้ ใส่หน้ากาก ล้างมือ...
01/มิ.ย./21 - อ่าน [1,722] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การบูรณาการโค้ดดิ้งสู่การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “ การบูรณาการโค้ดดิ้งสู่การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ” ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยคุณครูณัฐพล บัวอุไร (ครูโจ๊ก) ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของครูให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
01/มิ.ย./21 - อ่าน [1,692] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคัดกรองนักเรียนก่อนมอบตัว
31/พ.ค./21 - อ่าน [1,883] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 27-28,31 พฤษภาคม กับ 1-2 และ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำหรับนักเรียนห้อง GP ม.1/1 และ ม.4/1 (วิทย์-คณิต) รับฟังคำชี้แจงจากท่านผู้อำนวยการและพาชมห้องเรียน พร้อมทั้งรับกระเป๋าหนังสือ...
30/พ.ค./21 - อ่าน [1,820] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รับสมัครครูสอนภาษาจีน
ประกาศ !!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างสอนภาษาจีน
28/พ.ค./21 - อ่าน [1,694] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบสอง)
#ประกาศผลการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" #เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบสอง) . ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 shorturl.at/dgZ27 --------------------- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 shorturl.at/vHKNU #ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ #มอบตัวในระบบมอบตัวออนไลน์ได้ในเวลาที่กำหนด . รายละเอียดการมอบตัว shorturl.at/vHMV9
28/พ.ค./21 - อ่าน [1,668] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง