ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่ ณ สวนวรรณคดี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกเชิดชูเกียรติกวีเอกของไทย และได้จัดกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 ผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับทางอีเมล ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์จากทั่วภูมิภาค...
29/มิ.ย./21 - อ่าน [1,786] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ณ อาคารโดม 72 ปี มีการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่คณะครู และแนะนำครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
25/มิ.ย./21 - อ่าน [1,631] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ new normal
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal
25/มิ.ย./21 - อ่าน [1,907] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ new normal
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal
25/มิ.ย./21 - อ่าน [1,834] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
เยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะท่าน ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน...
22/มิ.ย./21 - อ่าน [1,706] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรถรับส่งนักเรียน และรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรถรับส่งนักเรียน และรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรองสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
18/มิ.ย./21 - อ่าน [1,977] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม รายงานตัวนร.ใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ได้จัดดำเนินการรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
17/มิ.ย./21 - อ่าน [1,583] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม รายงานตัวนร.ใหม่ ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ได้จัดดำเนินการรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
17/มิ.ย./21 - อ่าน [1,381] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แจ้งขยายการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารทางไกล
#ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เรื่อง แจ้งขยายการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารทางไกล .. โปรดอ่าน!!! แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านทำความเข้าใจให้ตรงกันค่ะ ............................................... โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เปิดเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 64 การเรียน เป็นการเรียนแบบออนไลน์ (ทั้งนี้โรงเรียนได้คำนึงถึความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ของนักเรียนเป็นสำคัญ...
11/มิ.ย./21 - อ่าน [1,695] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
จัดอบรมปฎิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม PS SCHOOL
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดอบรมปฎิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม PS SCHOOL
10/มิ.ย./21 - อ่าน [1,973] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง