ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจกชุดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการแจกชุดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
16/ก.ค./21 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
สภ.วิเศษชัยชาญตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหารและคณะครูได้ต้อนรับผู้กำกับทัชวัฒน์ สายโยธา และคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน ในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ติดตามและสอบถามผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
15/ก.ค./21 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง จำนวน 2 คน ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อ ณ ประเทศจีน ได้แก่ 1.นายนิติกร ฉิวเฉื่อย 2.นางสาวพิชญ์อาภา เพชรเอี่ยม โดยมีคุณครูสุชีรา ตั้งติรวัฒน์ คุณครู zhao han tao คุณครูมธุรส สกุลทอง และคุณครูเนตรนภา พะเดช ที่ได้ร่วมกันจัดหาทุนที่ดีให้กับนักเรียนในครั้งนี้
08/ก.ค./21 - อ่าน [17] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบของขวัญให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน  ให้กับบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญ ด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ และยานพาหนะที่ปลอดภัย  และขอขอบคุณรองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.ทินกร เอนก ที่สนันสนุนเสื้อสำหรับทีมงาน และ อ.ปัญญา ใจปัญโญ หัวหน้าทีมสร้างความเข็มแข็ง
07/ก.ค./21 - อ่าน [13] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน ขอขอบคุณ ท่านสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง ที่ให้การอนุเคราะห์ รถเกรดเดอร์และรถบดถนน มาปรับพื้นที่ โดยการดูแลของคุณประวิทย์ หัวหน้าฝ่ายงานช่าง อบจ.อ่างทองและทีมงาน ขอขอบคุณ ท่านชัยวัฒน์ สวนมะม่วง กำนันตำบลม่วงเตี้ย สำหรับหินลูกรังเทปรับพื้นที่ ขอขอบคุณ อ.ทินกร เอนก รองฯบริหารทั่วไปและทีมงานเข็มแข็งทุกคน
07/ก.ค./21 - อ่าน [12] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่ ณ สวนวรรณคดี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกเชิดชูเกียรติกวีเอกของไทย และได้จัดกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 ผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับทางอีเมล ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์จากทั่วภูมิภาค...
29/มิ.ย./21 - อ่าน [37] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน
วันที่ 25 มิถุนายน 25646 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ณ อาคารโดม 72 ปี มีการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่คณะครู และแนะนำครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
25/มิ.ย./21 - อ่าน [34] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ new normal
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal
25/มิ.ย./21 - อ่าน [18] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ new normal
แสวงหาวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองชั้นม.2-ม.3และ ม.5-ม.6 ปีการศึกษา 2564 แบบ New Normal
25/มิ.ย./21 - อ่าน [12] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
เยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะท่าน ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน...
22/มิ.ย./21 - อ่าน [33] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง