ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง

กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีอ่างทอง "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-5 และขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันวันที่ 7 มกราคม 2560
29/ม.ค./18 - อ่าน [342] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
28/ธ.ค./17 - อ่าน [540] - ความคิดเห็น [0] - โดย: sawaengha - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
ค่ายญี่ปุ่นอาสา
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายอาสาญี่ปุ่น" ณ โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด ตำบลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มอบความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเป็นอย่างมาก
28/ธ.ค./17 - อ่าน [447] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจร
คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง  แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 88 คน ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องสำนึกรักบ้านเกิด  โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
23/พ.ย./17 - อ่าน [508] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rapee - ที่มา: สตรีอ่างทอง
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
รอง พิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ด้วยการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
09/พ.ย./17 - อ่าน [399] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดการประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน เพื่อชี้แจงแนวการปฏิบัติงานแต่ละด้าน ให้ดำเนินไปโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นำจุดดีมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำปัญหาที่พบมาแก้ไข โดยมีการระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับใช้ในทางสร้างสรรค์
09/พ.ย./17 - อ่าน [475] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู ที่ให้กำเนิดบุตร-ธิดา
รอง สมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมและ รอง พิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู ได้มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครู ที่ให้กำเนิดบุตร-ธิดา ,ครูที่ประสบอุบัติเหตุ,ครูที่มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย
09/พ.ย./17 - อ่าน [336] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
รองสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และ รองพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ประพฤติดีโดยการนำสิ่งของมีค่าที่พบเจอมาส่งมอบให้กับงานประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก อ.ป.ว สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติแก่นักเรียนและครอบครัว
09/พ.ย./17 - อ่าน [495] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ประจำปี 2560
รองผู้อำนวยการ สมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาตร์ประจำปี 2560 ทั้งที่จัดขึ้นในโรงเรียน และการแข่งขันภายนอกที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนมากกว่า 100 คน ซึ่งเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมและชาวจังหวัดอ่างทอง
09/พ.ย./17 - อ่าน [369] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมซักซ้อมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมซักซ้อมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในการเป็นจิตอาสาเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นอกจากนี้ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมยังเป็นแกนนำสำคัญในการจัดเตรียมสถานที่งานพระราชพิธี และนำนักเรียนร่วมการแสดงมหรสพสมโภช เพื่อน้อมถวายความอาลัยส่งเสด็จพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งสู่สวรรคาลัย...
09/พ.ย./17 - อ่าน [273] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดอ่างทอง