ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

สิงหพาหุฯ...ปรับปรุงสนามวู้ดบอล
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ปรับปรุงสนามวู้ดบอล เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ที่ใช้สนามในการฝึกซ้อมกีฬาวู้ดบอล 
04/ก.พ./21 - อ่าน [1,089] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับการนิเทศการสอนออนไลน์
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู ร่วมรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19) จากศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น.
04/ก.พ./21 - อ่าน [981] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ร่วมประชุม
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
04/ก.พ./21 - อ่าน [1,086] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ สัมพันธ์ชุมชน
คณะครูและนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณตาพล น้ำรัก คุณตาของครูวราภรณ์ ทรงเจริญ ครูโรงเรียนสิงหพาหุฯ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
04/ก.พ./21 - อ่าน [1,143] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่ได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนสิ้นกำลังและพ่ายแพ้แก่พม่าเมื่อวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้นและอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลค่ายบางระจัน 
04/ก.พ./21 - อ่าน [912] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
บางระจันวิทยา พร้อมเปิดเรียน
6 มาตรการโรงเรียนบางระจันวิทยา เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
26/ม.ค./21 - อ่าน [1,203] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610143 - ที่มา: บางระจันวิทยา
บางระจันวิทยา รับรางวัลประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางระจันวิทยา รับเกียรติบัตรรางวัลในการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
26/ม.ค./21 - อ่าน [927] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610143 - ที่มา: บางระจันวิทยา
สิงหพาหุฯ รับรางวัลประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รับเกียรติบัตรรางวัลในการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
21/ม.ค./21 - อ่าน [1,197] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประชุมทีมบริหารการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พร้อมทั้งคณะครูทีมบริหาร ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
21/ม.ค./21 - อ่าน [1,129] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ปรับปรุงอาคารสถานที่และบรรยากาศโดยรอบสถานศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" และคณะครู บุคลากรในโรงเรียน ร่วมปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และทัศนียภาพบริเวณโดยรอบสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน   
21/ม.ค./21 - อ่าน [1,029] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี