ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐ (จังหวัดสิงห์บุรี) ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม)...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,218] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ ห้องอัมพวัน  โรงเรียนสิงห์บุรี  
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,099] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.๕ ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ของ สพม.๕
ดร.มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้รับทราบ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในคราวการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  (วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,403] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  รายละเอียดดังแนบ
03/พ.ย./16 - อ่าน [4,159] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางระจันวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางระจันวิทยา โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อัตราเงินเดือน ๘,๕๐๐ บาท) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตามเอกสารดังแนบ ติดต่อสอบถาม 036-591470  
13/พ.ค./16 - อ่าน [1,878] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangrajan - ที่มา: บางระจันวิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักการ โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเงินเดือน ๕,๕๐๐ บาท) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักการ  จำนวน  ๒  อัตรา รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนวันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตามเอกสารดังแนบ ติดต่อสอบถาม 036-591470  
05/พ.ค./16 - อ่าน [1,331] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangrajan - ที่มา: บางระจันวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อัตราเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท)  ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท) การเงิน-พัสดุ  จำนวน  ๑  อัตรา รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตามเอกสารประกาศดังแนบ ติดต่อสอบถาม 036-...
21/มิ.ย./15 - อ่าน [1,973] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangrajan - ที่มา: บางระจันวิทยา
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1,4 เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ ศาลาพลังทิพย์ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร
โรงเรียนสิงหพาพุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 ณ ศาลาพลังทิพย์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558
07/พ.ค./15 - อ่าน [1,746] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nuntatum - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางระจันวิทยา
โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อัตราเงินเดือน ๘,๐๐๐ บาท)  ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา, ครูอัตราจ้าง วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว (อัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท) นักการผู้ดูแลสวน  จำนวน  ๑  อัตรา รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐...
30/เม.ย./15 - อ่าน [1,961] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bangrajan - ที่มา: บางระจันวิทยา
กิจกรรมสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน
    โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จัดกิจกรรม สัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รำลึกถึงความกล้าหาญ ของบรรพบุรุษและร่วมต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2558    
06/ก.พ./15 - อ่าน [1,269] - ความคิดเห็น [0] - โดย: khay - ที่มา: ค่ายบางระจันวิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี