ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

นักเรียนระเบียบวินัยสิงหพาหุฯ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล "ส่งเสริมการแต่งกายเป็นแบบอย่างตามระเบียบของโรงเรียนและมีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2563" กิจกรรมโดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,230] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประชุมฝ่าย
 เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีคณะ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
11/เม.ย./21 - อ่าน [1,166] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564
09/เม.ย./21 - อ่าน [1,473] - ความคิดเห็น [0] - โดย: nonnapas - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สิงหพาหุ...สอบปลายภาค 2/2563
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ทั้งนี้การดำเนินการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
07/เม.ย./21 - อ่าน [980] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตรสถานศึกษา (งานอำลาสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2563
06/เม.ย./21 - อ่าน [974] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานฯ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านเข้ารอบ ชิงชนะเลิศ 20 ทีม สุดท้าย ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดมารยาทไทยระดับ ชาติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานมารยาทไทยอันงดงาม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12...
06/เม.ย./21 - อ่าน [1,671] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะประชุมวิชาการ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำเดือน เมษายน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพระ- พุทธไสยาสน์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยมีหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
06/เม.ย./21 - อ่าน [1,237] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อเห็นชอบหนังสือเรียน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อเห็นชอบเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนสิงหพาหุฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธไสยาสน์ โรงเรียนสิงหพาหุฯ โดยมีผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
30/มี.ค./21 - อ่าน [1,058] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
การติดตามนักเรียน No Child Left Behind
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รับการติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ติดตามนักเรียนโดยโครงการเพิ่มทักษะด้าน อาชีพแก่นักเรียน (No Child Left Behind) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการ ศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ
30/มี.ค./21 - อ่าน [1,289] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประเมินครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ดำเนินการประเมินครู- อัตราจ้าง จำนวน 4 ท่าน จาก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน), สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้
30/มี.ค./21 - อ่าน [1,066] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี