ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี

รับเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE
๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายวิทยา  สีหบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  รับเกียรติบัตรจากการเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
02/เม.ย./19 - อ่าน [538] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สถานศึกษา สพม.5 iรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย
องค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย (สิงห์บุรี) พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.๕ จังหวัดสิงห์บุรี (โรงเรียนบางระจันวิทยา , บ้านแป้งวิทยา) เพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบรักษามาตรฐาน องค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย 100 % ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี องค์กรดีเด่นด้านสวมหมวกนิรภัย (ชัยนาท)...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,627] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา สพม.๕
พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.๕ จังหวัดสิงห์บุรี (โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา , สิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” , ค่ายบางระจันวิทยาคม)  เพื่อแสดงว่าเป็นศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,224] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.๕ สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
สพม.๕ สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.๕ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ของเครือข่ายการมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี  ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดจังหวัดลพบุรี และคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,509] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.๕ มอบบ้านนักเรียน “โครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”
ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม. ๕  เป็นประธานมอบบ้านให้นักเรียน เด็กชายสุวิจักษข์  ลำดวน นักเรียนชั้น ม. ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม จังหวัดลพบุรี  สังกัด สพม.๕ และพี่น้องวัยเรียนรวม 4 คน  ซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๓/๑ หมู่ที่ ๕ ต.ลาดสาลี่  อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี  มีนายสมบูรณ์  สุขเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู  ผู้บริหาร และชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,168] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.๕ มอบเกียรติบัตรนักเรียนคะแนนสูงสุดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ๑๐ ลำดับแรกของสถานศึกษาในสังกัด (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)  ของการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนักเรียนที่ได้ร้อยคะแนนเต็มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่ ด.ญ.อัฐชลี  ทองเนื้อแปด จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี  ด.ญ.ภัทรมน  จันพลา , ด.ญณัฐนันท์  เลิศนันทกุล , ด.ช.กิตติพงษ์  สอนพร ...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,221] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.๕ ลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕  (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของโรงเรียน ร่วมกันกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕   ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี  
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,700] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ  (ภาคเช้า)             ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.๕  พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  พิธีทำบุญตักบาตรฯ  พิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ...
08/พ.ย./17 - อ่าน [960] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สพม.5 ระดมความคิดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.๕  เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปรายงานผลการดำเนิงานใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการดำาเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนแข่งขันสูง  โรงเรียนขนาดเล็ก  ผู้ปกครองนักเรียน  คุณครู นักเรียน ร่วมระดมความคิด...
08/พ.ย./17 - อ่าน [920] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
.โครงการ ศธ.ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
ดร.มณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันต์  ผอ.สพม.๕  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร  นักเรียนพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณเขาพระยาเดินธง  ต.ดีลัง  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  และส่วนภูมิภาคกำหนดให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ...
08/พ.ย./17 - อ่าน [1,003] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดสิงห์บุรี