ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

พิบูลวิทยาลัย ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส
เมื่อวันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563  " ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.5 " การประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำอาวุโส ประจำปี 2563 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ติดตามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมงานเลี้ยงอำลาครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2563 ณ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี   #เส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ_สู่เส้นชัยแห่งเกียรติยศ
05/ต.ค./20 - อ่าน [1,080] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
อบรมแกนนำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนลำสนธิวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพประจำโรงเรียน จัดโดยโรงพยาบาลลำสนธิ ในวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
04/ต.ค./20 - อ่าน [1,052] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490418 - ที่มา: ลำสนธิวิทยา
โคกกะเทียมวิทยาลัย สวดมนต์ประจำสัปดาห์ เนื่องในวันออกพรรษา
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ทำกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ เนื่องในวันออกพรรษา โดยมี นายภาสกร  แสนทวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในการทำกิจกรรม ณ หอประชุมปาริชาติ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
02/ต.ค./20 - อ่าน [1,274] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490394 - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ปิยะบุตร์ ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย
โรงเรียนปิยะบุตร์ ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่  เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาซ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 วันศุกร์ที่ 2และวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 รวม 3 วันทำการ  ทั้งนี้ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมยืนสงบนิ่งและนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย
01/ต.ค./20 - อ่าน [1,459] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ยางรากวิทยา ค่ายส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.3
นางพรรณพร โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดค่ายวิชาการส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนยางรากวิทยา
01/ต.ค./20 - อ่าน [1,168] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
โคกกะเทียมวิทยาลัย รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียน รับการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา” โดยมีคณะกรรมการ จาก สพม.5 เป็นผู้ประเมิน ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
01/ต.ค./20 - อ่าน [1,668] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490394 - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ยางรากวิทยา การป้องกันแก้ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา เข้ารับการอบรมเรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก โดยมี ดร.ปุญญพัฒน์ ศรีภควดีปัทมา เป็นวิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนยางรากวิทยา เมื่อวันที่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563  
30/ก.ย./20 - อ่าน [1,168] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
พิบูลวิทยาลัย อบรมทักษะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
วันที่ 26 - 27 กันยายน พ.ศ.2563   นายสุรชัย บุญโต เป็นตัวแทนเข้าอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และนำมาขยายผลให้กับงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ ในยุคดิจิทัล และเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารและทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์อย่างทั่วถึง จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร...
28/ก.ย./20 - อ่าน [1,146] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
พิบูลวิทยาลัย แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในประเภท ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี และ ประเภท หญิง อายุไม่เกิน 18 ปี  จัดโดย ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดลพบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรี การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนภายในจังหวัดลพบุรี  " เย็น เย็น คัพ จูเนียร์ ครั้งที่ 6 " ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี...
28/ก.ย./20 - อ่าน [1,182] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
ยางรากวิทยา วันธงชาติไทย
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยาร่วมกันชูธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ครบ 103 ปี โรงเรียนยางรากวิทยา
28/ก.ย./20 - อ่าน [1,033] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี