ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

กฐินพระราชทาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม โดย นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม รับพระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมเครื่องอัฐบริขาร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดพัฒนาธรรมาราม จังหวัดลพบุรี
26/ต.ค./20 - อ่าน [1,242] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
ปิยะบุตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งมีความหมายว่า “...
23/ต.ค./20 - อ่าน [1,072] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์มอบทุนการศึกษา รวม 270 ทุน
โรงเรียนปิยะบุตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปิยะบุตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนปัจจัยพื้นฐาน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 154 ทุน 2. ทุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 28 ทุน 3. ทุนนักเรียนสอบเข้าได้ลำดับที่ 1 - 3 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 4 ทุน 4. ทุนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุนละ 500 บาท จำนวน 84 ทุน รวม จำนวนทุนทั้งสิ้น 269 ทุน...
21/ต.ค./20 - อ่าน [1,286] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA)
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)และ บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
19/ต.ค./20 - อ่าน [1,125] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ปิยะบุตร์น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนปิยะบุตร์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรม พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และนั่งสมาธิน้อมนำดวงจิต น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 12 ตุลาคม 2563
16/ต.ค./20 - อ่าน [1,099] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
นักเรียนของเราได้รับรางวัล ระดับนานาชาติ
นักเรียนของเราได้รับรางวัล  เหรียญทอง ประเภทบรรยาย และ เหรียญเงิน ประเภทโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่1 (ISSI Online Conference 2020) ชื่อผลงาน The Portable Dark Field Microscope  นักเรียนเจ้าของผลงาน  นายภานุพงศ์ หน่อท้าว  ครูที่ปรึกษา ครูวิภาวี ศรีหานนท์ และครูโสภณ กล่อมเกลี้ยง
14/ต.ค./20 - อ่าน [1,618] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
โคกกะเทียมวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลงคุณธรรมเเละการเเข่งขันทักษะวิชาการ
ดร.ฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร "การประกวดร้องเพลงคุณธรรม" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ และ "การแข่งขันทักษะวิชาการวันวิทยาศาสตร์" ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษา ที่ชนะเลิศเเละเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
14/ต.ค./20 - อ่าน [1,116] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490394 - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ดงตาลวิทยาจัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการ "ดงตาลห่วงใย ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจโควิด-19"
โรงเรียนดงตาลวิทยาจัดกิจกรรมโครงงานบูรณาการ "ดงตาลห่วงใย ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจโควิด-19" โดยมีจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ได้นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ "ดงตาลห่วงใย ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจโควิด-19" โดยนำความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ มาบูรณาการเป็นผลงานต่าง ๆ เช่น MV เพลงโควิด สบู่เหลวล้างมือ การผลิตโลโก้ หน้ากากผ้า...
14/ต.ค./20 - อ่าน [1,688] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490396 - ที่มา: ดงตาลวิทยา
ดงตาลวิทยาน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9
โรงเรียนดงตาลวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา เป็นประธานในพิธี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันแต่งชุดปกติขาวทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
14/ต.ค./20 - อ่าน [1,236] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490396 - ที่มา: ดงตาลวิทยา
พระนารายณ์ แนะแนวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีตัวแทนนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพระนารายณ์ปีที่ผ่านมาและนักเรียนที่กำลังศึกษาต่ออยู่ในขณะนี้ มาให้ข้อมูลและแนะนำน้องๆ ให้มีทางเลือกในการเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆ
14/ต.ค./20 - อ่าน [1,080] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี