ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

วันไหว้ครู 21 มิถุนายน 2561
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครู
28/มิ.ย./18 - อ่าน [1,461] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
ขอเชิญส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วม “โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego EV3”
ขอเชิญส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วม “โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM  Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego EV3”              เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้  (ประเทศไทย)จำกัด ได้มีโครงการความร่วมมือในการจัด “โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego EV3” ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ...
30/พ.ค./18 - อ่าน [1,482] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ครูปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทย  จำนวน ๒ อัตรา
04/ต.ค./17 - อ่าน [2,817] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thawung - ที่มา: ท่าวุ้งวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพื่อพัฒนา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนขุนรามวิทยา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพื่อพัฒนา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
01/ก.ค./17 - อ่าน [1,393] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kunram - ที่มา: ขุนรามวิทยา
โครงการปันน้ำใจให้กับโรงเรียนน้องของโรงเรียนบ้านชีวิทยา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชีวิทยานำของไปมอบให้กับโรงเรียนน้องในบริเวณเขตพื้นที่ได้แก่ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง โรงเรียนวัดท่าช้าง โรงเรียนวัดธรรมิการาม  โรงเรียนวัดเทพอำไพ โรงเรียนคุ้งท่าเลา
25/ม.ค./17 - อ่าน [2,250] - ความคิดเห็น [0] - โดย: banchee - ที่มา: บ้านชีวิทยา
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
15/ธ.ค./16 - อ่าน [2,732] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kswit - ที่มา: โคกสำโรงวิทยา
นางสาวสุมาลี ใสปัน ได้รับรางวันชนะเลิศเยาวชนสตรีไทยดีเด่น สาขาสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประจำปี 2559 จากสภาสตรีแห่งชาติ
นางสาวสุมาลี ใสปัน ชั้นมัธยมศึกษา 6/1 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม ได้รับรางวันชนะเลิศเยาวชนสตรีไทยดีเด่น สาขาสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประจำปี 2559 จากสภาสตรีแห่งชาติ เนื่องในวันสตรีแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี รายการที่แข่งขันประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1. กิจกรรมมารยาทไทย ผู้ฝึกซ้อม นางสาวเกศกัญญา กรดเกล้า 2. กิจกรรมรำไทย ผู้ฝึกซ้อม นายจักรชัย ทองอร่าม 3. กิจกรรมฝีปากไทย ผู้ฝึกซ้อม นายเชิดศักดิ์...
03/ส.ค./16 - อ่าน [2,001] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
นางสมัย ลาเกลี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พร้อม นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน นายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงพิบูลวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทั่วไป และครูที่ปรึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  กำหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น....
29/ก.ค./16 - อ่าน [2,655] - ความคิดเห็น [0] - โดย: yodkhaw - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
๑๑๗ ปี พิบูลวิทยาลัย
         เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นางสมัย ลาเกลี้ยง คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงเปลี่ยนเครื่องห่มหลวงพ่อขาว ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก             พร้อมกันนั้น...
25/ก.ค./16 - อ่าน [2,076] - ความคิดเห็น [0] - โดย: yodkhaw - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
การประกวดโครงงาน อย.น้อย แก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้ส่งประกวดโครงงาน อย.น้อย แก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผลการประกวดโครงงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑
10/ก.ค./16 - อ่าน [1,960] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thaluang1 - ที่มา: ท่าหลวงวิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี