ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติของโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
สิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธานการจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยจัดให้มีการสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีในโรงเรียน และแบ่งพื้นที่ให้ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรีองมาจวบจนทุกวันนี้ ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
15/ก.ค./15 - อ่าน [2,089] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ลูกเสือ-เนตรนารี ศรีนครินทร์ สวนสนามปฏิญาณตนเป็นพลเมืองดีวันลูกเสือแห่งชาติ
 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทย เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ          วันที่ 2 กรกฎาคม 2558  นายสมเกียรติ  ชมภูนุช  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมีผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
03/ก.ค./15 - อ่าน [1,782] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.58 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค.58 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ดูเพิ่มเติม >>ที่นี่<<
01/ก.ค./15 - อ่าน [1,527] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiwit - ที่มา: ชัยบาดาลวิทยา
การรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานการรณรงค์และกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล วันที่ 26 มิถุนายน 2558 
30/มิ.ย./15 - อ่าน [1,166] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
วันไหว้ครูประจำปี 2558 และ วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 และการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดพานไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนทุกห้องนำพานมาไหว้ครู การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ฯลฯ ณ โดมเอนกประสงค์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
30/มิ.ย./15 - อ่าน [1,790] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยให้การต้อนรับและรับการประเมินฯจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
30/มิ.ย./15 - อ่าน [1,753] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดสากล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปี 2558
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดสากล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ดูเพิ่มเติม >>ที่นี่<<
29/มิ.ย./15 - อ่าน [1,962] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiwit - ที่มา: ชัยบาดาลวิทยา
พิธีบวงสรวงบรมครูสุนทรภู่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปี 2558
พิธีบวงสรวงบรมครูสุนทรภู่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ดูเพิ่มเติม >>ที่นี่<<
29/มิ.ย./15 - อ่าน [2,397] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiwit - ที่มา: ชัยบาดาลวิทยา
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  
21/มิ.ย./15 - อ่าน [2,533] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
พิธีไหว้ครู ศรีนครินทร์ 58
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
21/มิ.ย./15 - อ่าน [1,760] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี