ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

ยางรากวิทยา การประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และนางพรรณพร  โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา ประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนยางรากวิทยา ด้วยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-ม่วง กับตัวแทนชุมชนและตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนยางรากวิทยา ณ หอประชุม โรงเรียนยางรากวิทยา ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
24/พ.ย./20 - อ่าน [1,033] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมต้อนรับ ผอ.เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม  ยินดีต้อนรับ ผอ.เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ด้วยความยินดียิ่ง 
24/พ.ย./20 - อ่าน [944] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490409 - ที่มา: บ้านเบิกวิทยาคม
พิบูลวิทยาลัย กีฬามิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 10
           นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา(เดิม) ครั้งที่ 10 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี   โดยมีนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  เมื่อวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม...
23/พ.ย./20 - อ่าน [801] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490393 - ที่มา: พิบูลย์วิทยาลัย
การแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา (เดิม) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนพัฒนานิคม เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา (เดิม) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี
19/พ.ย./20 - อ่าน [1,494] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม นำโดย นางณัฏฐินี  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
11/พ.ย./20 - อ่าน [988] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สานฝันสู่โรงเรียนต้นแบบปลูกและบริโภคผักอินทรีย์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมดำเนินการปลูกต้นโก้โก้ ในโครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สานฝันสู่โรงเรียนต้นแบบปลูกและบริโภคผักอินทรีย์ ณ โรงเรียนพัฒนานิคม
06/พ.ย./20 - อ่าน [1,202] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
พระนารายณ์ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย"ประเพณีวันลอยกระทง" ประจำปี 2563
เนื่องในวันที่ ๓๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงขนาดใหญ่ส่งประกวดกับทางเทศบาลเมืองลพบุรี
03/พ.ย./20 - อ่าน [856] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563
เนื่องในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมอบรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอื้อมพร นาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ "คุณธรรมความดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำสมุดระเบียนความดี"
03/พ.ย./20 - อ่าน [1,351] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองม่วง และวัดวาปีอำพาราม(วัดหนองม่วง)ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การทำกระทงของนักเรียนนำถวายวัดเพื่อจำหน่าย กิจกรรมตักไข่พญานาค และกิจกรรมขบวนแห่ประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้น
03/พ.ย./20 - อ่าน [1,417] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490419 - ที่มา: หนองม่วงวิทยา
ยางรากวิทยา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โรงเรียนยางรากวิทยามอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้กับนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนยางราก
02/พ.ย./20 - อ่าน [830] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี