ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

พระนารายณ์ ...ศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓...
เนื่องในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์ ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปั 2563
08/ธ.ค./20 - อ่าน [940] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ กีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญ(เดิม) ครั้งที่ ๑๐
เนื่องในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนพระนารายณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญ(เดิม) ครั้งที่ ๑๐
08/ธ.ค./20 - อ่าน [763] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ อบรมPLC พัฒนาครูแลละบุคลากร
เนื่องในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนพระนารายณ์ ได้จัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร PLC โดยได้รับเกียรติจาก หัทยา เข็มเพ็ชร เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
08/ธ.ค./20 - อ่าน [919] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดสวดมนต์ ปี 63
เนื่องในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทรองเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการวิชาการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์สรภัญญะประเภทหมู่ทั้งชายและหญิง
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,015] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
โรงเรียนดงตาลวิทยา กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดงตาลวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนดงตาลวิทยา
06/ธ.ค./20 - อ่าน [1,149] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490396 - ที่มา: ดงตาลวิทยา
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคม
04/ธ.ค./20 - อ่าน [822] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
วัดสะอาด เมืองสะอาด ประชาชนมีความสุข
ด้วย โรงเรียนพัฒนานิคม ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรม วัดสะอาด เมืองสะอาด ประชาชนมีความสุข วันที่ 4 ธันวาคม 2563
04/ธ.ค./20 - อ่าน [763] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
ยางรากวิทยา กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนยางรากวิทยา    
04/ธ.ค./20 - อ่าน [1,050] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
03/ธ.ค./20 - อ่าน [822] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490419 - ที่มา: หนองม่วงวิทยา
ดงตาลวิทยาศึกษาดูงาน อบต. โก่งธนู การจัดการขยะมูลฝอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์ เที่ยงบุตร และคณะครูเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63  
02/ธ.ค./20 - อ่าน [1,244] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490396 - ที่มา: ดงตาลวิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี