ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานราตรีเหลือง-ดำ 58 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2558
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย และ นายกฤตพงศ์ ปานผา นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนโคกกะเท่ียมวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการการจัดงานราตรีเหลือง-ดำ 58 ร่วมเป็นประธานการประชุมครูและคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า เรื่องการจัดงานราตรีเหลือง-ดำ 58 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
09/ก.พ./15 - อ่าน [3,601] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ชุดที่ 22 (2557-2558) ประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
09/ก.พ./15 - อ่าน [4,147] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนปิยะบุตร์ทอดผ้าป่าการศึกษา
4 ก.พ.2558  โรงเรียนปิยะบุตร์ทอดผ้าป่าการศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
05/ก.พ./15 - อ่าน [5,502] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
การสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์
การสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระนายณ์วันที่สอง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการดำเนินการสอบพร้อมผู้แทน สทศ. มีความพร้อม 100%
04/ก.พ./15 - อ่าน [3,862] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย โดยให้มีการสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ณ สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 2 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี และจัดให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น.
02/ก.พ./15 - อ่าน [4,795] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
"รักษ์ศักดิ์ศรี รักไทย" บรรยากาศแต่งไทยลพบุรี
"รักษ์ศักดิ์ศรี รักไทย" บรรยากาศแต่งไทยลพบุรี คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯลพบุรีเริ่มสวมใส่ชุดไทยกันอย่างสวยงาม เนื่องในโอกาสเดือนรณรงค์การแต่งชุดไทยของจังหวัดลพบุรี และเป็นช่วงที่กำลังจะมีงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วชาวจังหวัดลพบุรี ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ...
01/ก.พ./15 - อ่าน [3,513] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ของ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จ.ลพบุรี
27/ม.ค./15 - อ่าน [5,005] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thaluang - ที่มา: ท่าหลวงวิทยาคม
โครงการพบพระพบธรรม
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารจัดกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 มกราคม 2558
26/ม.ค./15 - อ่าน [4,694] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thawung - ที่มา: ท่าวุ้งวิทยาคาร
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โดยให้นักเรียนในแต่ละห้องจัดกิจกรรมการแสดง ขึ้นมา 1 รายการแล้วแสดง ณ ลาดคนดี เวทีคนเก่งในช่วงพักกลางวัน และคัดเลือกผู้ชนะ ในแต่ละระดับชั้น
26/ม.ค./15 - อ่าน [4,812] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thawung - ที่มา: ท่าวุ้งวิทยาคาร
โครงการปฎิบัติธรรม "หนึ่งใจให้ธรรมะ"
โรงเรียนปิยะบุตร์  ได้นำนักเรียนระดับชั้นม.ต้น  เข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรม "หนึ่งใจให้ธรรมะ"   เมื่อวันที่ 22 - 24 มกราคม 2558  ณวัดเขาวงกฎ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
25/ม.ค./15 - อ่าน [3,604] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี