ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนพัฒนานิคม)
28/ม.ค./21 - อ่าน [1,043] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนดงตาลวิทยาที่ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข
โรงเรียนดงตาลวิทยา ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูที่ ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข. ประจำปีการศึกษา  2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ. พุทธศักราช 2564  ด้วยความยินดียิ่งค่ะ
18/ม.ค./21 - อ่าน [1,076] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490396 - ที่มา: ดงตาลวิทยา
พระนารายณ์ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
เนื่องในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนพระนารายณ์ จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลโทพิทักษ์. จิตต์แจ้ง เป็นประธานในครั้งนี้
31/ธ.ค./20 - อ่าน [1,013] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ จัดกิจดรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2563
เนื่องในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนพระนารายณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสโดยในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมตอบคำถามและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะในการประกวดทำการ์ดในวันคริสต์มาส
31/ธ.ค./20 - อ่าน [1,000] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ได้รับรางวัลนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน  นางสาวพัทธวรรณ เรืองเดช นางสาวปพิชญา วราโภ นางสาวนิชาฎา บุญศิลป์ ที่ปรึกษา อ. เบญญพร พัฒน์เจริญ อ. อรทัย ล่ำสัน
27/ธ.ค./20 - อ่าน [1,245] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ให้บริการทางวิชาการให้กับ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
การบริการทางวิชาการให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน เรื่อง “ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
27/ธ.ค./20 - อ่าน [1,211] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯลพบุรี ประชุมวางแผน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ร่วมประชุมวางแผน และรับฟังแนวทางจากผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยโป่ง ในมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
27/ธ.ค./20 - อ่าน [962] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย
จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ(การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี
23/ธ.ค./20 - อ่าน [1,183] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการเข้านิเทศฯ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
23/ธ.ค./20 - อ่าน [959] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
พระนารายณ์ ติวสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เนื่องในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนพระนารายณ์ จัดติวธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีพระอาจารย์จากวัดป่าธรรมโสภณ วัดโป่งน้อย และวัดโคกม่วง มาเป็นพระวิทยากรในครั้งนี้
18/ธ.ค./20 - อ่าน [1,287] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี