ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา ได้แก่ นางสาวสุพิชชา  บุญส่งศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
11/มี.ค./19 - อ่าน [547] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี (กรมสามัญศึกษาเดิม)
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี (กรมสามัญเดิม) วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
11/มี.ค./19 - อ่าน [418] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 
11/มี.ค./19 - อ่าน [413] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การศึกษาดูงานสภานักเรียน
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนขุนรามวิทยา ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนพัฒนานิคมเข้าศึกษาดูงานสภานักเรียนของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนพัฒนานิคม
26/ก.พ./19 - อ่าน [560] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
การประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพัฒนานิคม
26/ก.พ./19 - อ่าน [509] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
โครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ดำเนินการจัดโครงการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์ โรงเรียนพัฒนานิคม
23/ก.พ./19 - อ่าน [628] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การบริจาคโลหิต
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ได้นำนักเรียนที่ประสงค์บริจาคโลหิตเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยความร่วมมือของกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม ร่วมกับ อำเภอพัฒนานิคม และเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี 
20/ก.พ./19 - อ่าน [474] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การประเมินขอรับรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพัฒนานิคม ได้รับการประเมินขอรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA
16/ก.พ./19 - อ่าน [676] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรม Open House "เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพผู้เรียน"
กิจกรรม Open House "เพิ่มเวลารู้ สู่คุณภาพผู้เรียน" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
14/ก.พ./19 - อ่าน [549] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
ท่านผอ.วรเทพ ออกให้บริการแนะแนวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4
ท่านผู้อำนวยการวรเทพ หอมจันทร์ รอง ดร.ทวิช แจ่มจำรัส ครูไพฑูร อู่นาค และคณะ ออกให้บริการแนะแนวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในเขต อ.บ้านหมี่ และ อ.ใกล้เคียง
08/ก.พ./19 - อ่าน [600] - ความคิดเห็น [0] - โดย: banmi - ที่มา: บ้านหมี่วิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี