ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายพักแรมสกอ. (กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ) จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
04/ม.ค./15 - อ่าน [2,769] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือฯ ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557
04/ม.ค./15 - อ่าน [2,594] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี พ.ศ. 2557 วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยนายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธาน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ประกวดจัดบอร์ด ตอบคำถาม การแข่งขัน Cover Dance ฯลฯ  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้รับของรางวัลต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
04/ม.ค./15 - อ่าน [1,895] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยนายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับ ครูแนะแนวการศึกษาจัดให้ศิษย์เก่าที่ไปศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาและศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพแล้วมาพูดคุยพบปะกับผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองแจ้งเรื่องการเรียนและพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียน วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
04/ม.ค./15 - อ่าน [2,181] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี