ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
นายยุทธพงษ์ โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
14/มิ.ย./15 - อ่าน [2,357] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมทำวัตรเย็น
ภาพกิจกรรมทำวัตรเย็น : โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรเทพ หอมจันทร์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว ช่วงเย็นร่วมกิจกรรมทำวัตรเย็น เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป 
10/มิ.ย./15 - อ่าน [2,416] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพฯ เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาฯวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558
นายพันธ์เทพ เปาริก ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร เขต 12 จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยเลือกโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา  กิจกรรมประกอบด้วยการซ่อมบำรุงโต๊ะเก้าอี้ ทาสีห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องปกครอง การทำบุญตักบาตร  มอบทุนการศึกษาและการปลูกต้นไม้ ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558
09/มิ.ย./15 - อ่าน [2,041] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเมื่อวันที่ึ7 - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558
วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมชลสิทธิ์  โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม  โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  คณะกรรมการนักเรียน ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
04/มิ.ย./15 - อ่าน [1,813] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ  ลานธรรม  โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากร และคณะนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมฟังธรรม  สวดมนต์ และนั่งสมาธิ อย่างพร้อมเพรียงกัน
03/มิ.ย./15 - อ่าน [2,249] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiphit - ที่มา: ชัยบาดาลพิทยาคม
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ภาพกิจกรรมวันวิสาขบูชา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรเทพ หอมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมะ วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. โดยมีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายธรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียน
01/มิ.ย./15 - อ่าน [2,411] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา ของ ส.บ.ม.ท. ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เข้าประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอปฏิรูปการศึกษา ของ ส.บ.ม.ท. โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขา สพฐ. และผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมและมีดร.วัชรินทร์  ศรีบุรินทร์ นายก ส.บ.ม.ท. เข้าประชุม ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [1,782] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การต้อนรับครูอาสาสมัครจีนหน้าเสาธง วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
สิบเอกเลอพงศ์  ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กล่าวต้อนรับครูอาสาสมัครจีนหน้าเสาธงและ Ms. Shang Shixia ได้กล่าวทักทายนักเรียนในโอกาสได้มาสอนภาษาจีน ปีการศึกษา 2558  วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [1,914] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการ สพม.5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
นายชูเกียรติ  บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เนื่องในโอกาสโรงเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดยกล่าวทักทายคณะครูและนักเรียนหน้าเสาธงและประชุมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
27/พ.ค./15 - อ่าน [2,800] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การรับครูอาสาสมัครจีนจากประเทศสาธารณประชาชนจีน วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
นางพรนิภา ลักษณะโต หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และนางนรินทร์รัตน์ ศรีสันดา เป็นตัวแทนโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยไปรับอาสาสมัครจีนจากประเทศสาธารณประชาชนจีน Ms.Shang Shixia (สายลม) มาเป็นครูสอนภาษาจีน ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
21/พ.ค./15 - อ่าน [2,434] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี