ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

วันไหว้ครูประจำปี 2558 และ วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี วันที่ 25 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 และการสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดพานไหว้ครู ตัวแทนนักเรียนทุกห้องนำพานมาไหว้ครู การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ฯลฯ ณ โดมเอนกประสงค์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
30/มิ.ย./15 - อ่าน [2,377] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
คณะกรรมการมาประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยให้การต้อนรับและรับการประเมินฯจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558
30/มิ.ย./15 - อ่าน [2,289] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดสากล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปี 2558
กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดสากล โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ดูเพิ่มเติม >>ที่นี่<<
29/มิ.ย./15 - อ่าน [2,481] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiwit - ที่มา: ชัยบาดาลวิทยา
พิธีบวงสรวงบรมครูสุนทรภู่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ปี 2558
พิธีบวงสรวงบรมครูสุนทรภู่ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ดูเพิ่มเติม >>ที่นี่<<
29/มิ.ย./15 - อ่าน [3,026] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiwit - ที่มา: ชัยบาดาลวิทยา
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  
21/มิ.ย./15 - อ่าน [3,202] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
พิธีไหว้ครู ศรีนครินทร์ 58
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
21/มิ.ย./15 - อ่าน [2,267] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
นักศึกษาจีนหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวมาสอนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ไปต้อนรับนักศึกษาจีนหลักสูตรนานาชาติชื่อ จางหลงฉือ ( (Zhang Rongju) จากมหาวิทยาลัยกุ้ยโจวมาสอนภาษาจีนที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเลขาธิการพรรคมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ท่านเฉินหยาง นำคณะนักศึกษาจำนวน 15 คน มาส่งให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมอบให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถสอนภาษาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558...
18/มิ.ย./15 - อ่าน [2,196] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานทหารกองทัพบก ให้การสนับสนุนนำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมค่ายเยาวชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ตลอดจนส่งเสริมความรู้การปกครอง การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การเป็นเยาวชนของชาติที่ดี  ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558ิ ...
18/มิ.ย./15 - อ่าน [2,337] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
การเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558
นายยุทธพงษ์  โพธิ์แสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเป็นประธานการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558 เพืื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประจำปี 2558 ณ วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี วันที่ 10 -12 มิถุนายน 2558
17/มิ.ย./15 - อ่าน [2,016] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kokthiam - ที่มา: โคกกระเทียมวิทยาลัย
พิธีไหว้ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 2558
ดูเพิ่มเติมได้ >> ที่นี่ <<  
15/มิ.ย./15 - อ่าน [4,112] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chaiwit - ที่มา: ชัยบาดาลวิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี