ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี

พระนารายณ์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย นำโดยนางกาญจนา  บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ โดยในกิจกรรมได้มีการให้คณะครูและนักเรียนทำบุญ  ใส่บาตร และเวียนเทียน
25/ก.พ./21 - อ่าน [1,357] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
ยางรากวิทยา ระดมทุนเพื่อการศึกษา
ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ร่วมกิจกรรม "ระดมทุนเพื่อการศึกษา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ครบรอบ 28 ปี โรงเรียนยางรากวิทยา" เพื่อนำมาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและซ่อมบำรุงห้องน้ำนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนยางรากวิทยา .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}....
19/ก.พ./21 - อ่าน [1,048] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
พระนารายณ์ กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจีน และยังส่งเสริมความรู้และประการณ์ต่างๆมากมายให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของจีนอีกด้วย
11/ก.พ./21 - อ่าน [1,274] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ วันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนพระนารายณ์ ครบรอบ 41 ปี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพระนารายณ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ การสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธนวมินทร์ และทำพิธีบวงสรวงองค์พระพรมหม องค์พระนารายณ์มหาเทพ และประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชมรมครูเก่า ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,535] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ นำโดย งานแนะแนว และ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา จังหวัดลพบุรี
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,249] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ พิธีเข้าประจำกองลูกเลือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีนายวิทยา ผุดผ่อง เป็นผู้เปิดประชุมกองลูกเสือในครั้งนี้ ณ โดมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพระนารายณ์
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,209] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำจรวิทย์ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ นำโดย งานแนะแนว และ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำจรวิทย์ จังหวัดลพบุรี
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,210] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ เตรียมประชุมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ.64
วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะครูและบุคลากรได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนโดยมี นางกาญจนา  บุญคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้นำประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรามาวตาร โรงเรียนพระนารายณ์
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,134] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
ยางรากวิทยา พระครูสุวัฒน์จันทโชติมอบทุน
พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม(วัดยางราก) มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 58 ปี 38 พรรษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 20 ทุน ณ หอประชุมโรงเรียนยางรากวิทยา .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar ....
05/ก.พ./21 - อ่าน [1,139] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
มาตรการโควิด-19การณ์เฝ้าระวัง ตรวจความเรียบร้อยเพื่อรับนักเรียนกลับเข้าหอพักเตรียมเปิดเทอม
ในวันที่ 31 มกราคม  2564   ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ห้วยโป่ง มาให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการตามมาตรการโควิด-19 และมาร่วมสังเกตการณ์เฝ้าระวัง ตรวจความเรียบร้อยเพื่อรับนักเรียนกลับเข้าหอพักเตรียมเปิดเทอมในวันที่  1 ก.พ. 64
05/ก.พ./21 - อ่าน [1,120] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490404 - ที่มา: จุฬาภรณราชวิทยาลัย

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดลพบุรี