ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท

การอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
          ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมีครูสุภิรมย์ จาคสกุล เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม
27/ม.ค./15 - อ่าน [2,066] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
          ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน วันที่ 20 มกราคม 2558 โดยมีครูสุภิรมย์ จาคสกุล เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม
27/ม.ค./15 - อ่าน [2,226] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
พิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์
          ผอ.ถวัลย์ ตันธีระพงศ์ ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนสรรค์ วันที่ 19 มกราคม 2558 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์ หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสักการะดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์ วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท ที่เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี้
27/ม.ค./15 - อ่าน [2,383] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
           คณะกรรมประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค มาประเมินนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาวรวิภา  บุญเพ็ง ในวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
26/ม.ค./15 - อ่าน [2,308] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
          คณะกรรมประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับภาค มาประเมินนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุฒิ ในวันที่ 19 มกราคม 2557 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
26/ม.ค./15 - อ่าน [2,544] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้าร่วมการประชุมครูกลุ่มโรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน สพม ๕ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าร่วมการประชุมครูกลุ่มโรงเรียนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน  สพม ๕ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหันคา ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ในที่ประชุมด้วย
20/ม.ค./15 - อ่าน [2,239] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
          โรงเรียนคุรุประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและแสดงออกในทางสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 
15/ม.ค./15 - อ่าน [2,245] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
งานกีฬาสีภายใน "คุรุเกมส์ 2557"
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ได้จัดให้มีกิจกรรมงานกีฬาสีภายใน "คุรุเกมส์ 2557" ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวามคม 2557 ประจำปีการศึกษา 2557
15/ม.ค./15 - อ่าน [3,650] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อนพบเพื่อน ย้ำเตือนความผูกพันธ์
          งานแนะแนวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ได้มีการดำเนินการจัดกิจจกรรมพี่พบน้อง เพื่อนพบเพื่อน ย้ำเตือนความผูกพันธ์ โดยการเชิญศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 ร่วมกิจกรรม "พี่พบน้อง" โดยมีรุ่นพี่ ม.6 ปีการศึกษา 2556 เป็นแกนนำการจัดงานครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
15/ม.ค./15 - อ่าน [3,131] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยาและโรงเรียนหันคาพิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
โรงเรียนห้วยกรดวิทยาและโรงเรียนหันคาพิทยาคม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมมหาชาติ โรงเรียนหันคาพิทยาคม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
12/ม.ค./15 - อ่าน [2,610] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท