ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. 5 ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. 5 ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ในรายการ "นายกพบเพื่อนครู"  คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการในบริเวณงาน ก่อนที่จะเดินทางกลับ
14/พ.ค./16 - อ่าน [3,010] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 ได้รับเชิญจาก สพฐ. นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน Heart. และ Hand และสาธิตการจัดฐานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราฯ แจ้งวัฒนะ
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 ได้รับเชิญจาก สพฐ. นำเสนอกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้าน Heart. และ Hand และสาธิตการจัดฐานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี"  ในการประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
04/พ.ค./16 - อ่าน [3,212] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
โรงเรียนหันคาพิทยาคมรับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย สสวท.
โรงเรียนหันคาพิทยาคมได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ขวัญใจมหาชน ในการประชุมวิชาการ "การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2559  ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ  จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จากงานวิจัยเรื่องการศึกษาพืชบำบัดคุณถาพน้ำโดย สิรีธร วงทองดี, มนัสรินทร์ สุขชาญไชย, นรินทรภรณ์  สุดมี และ ครูพชรมน นวลดี, ครูมะนิสา สารวิก
08/เม.ย./16 - อ่าน [2,941] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอานันต์ ระงับทุกข์
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  
18/มี.ค./16 - อ่าน [2,891] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
กิจกรรมคุณธรรมนำใจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตักบาตรประจำเดือน
กิจกรรมคุณธรรมนำใจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พิธีทำบุญ ตักบาตรประจำทุกเดือน 
18/มี.ค./16 - อ่าน [2,677] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
กิจกรรมว่าวไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ห้วยกรดวิทยา
โรงเรียนห้วยกรดวิทยานำนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ศึกษาการทำว่าวไทย คุณลุงประดิษฐ์
18/มี.ค./16 - อ่าน [3,230] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
การนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
       โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รับการนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร (BEIDQM) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 
14/ก.ค./15 - อ่าน [2,199] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
13/ก.ค./15 - อ่าน [2,490] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
งานคืนสู่เหย้าชาวคุรุประชาสรรค์
        วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ทุกท่าน ร่วมงานคืนสู่เหย้า  ณ สนามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดย เวลา 10.09 น. พิธีทอดผ้าเพื่อการศึกษา และ เวลา 18.00 น. ศิษย์เก่าทุกรุ่นพบปะสังสรรค์ รายละเอียดสอบถาม โทร 056-481439 
13/ก.ค./15 - อ่าน [3,685] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย
สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย
07/ก.ค./15 - อ่าน [2,612] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท