ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท

งานชุมนุมยุวกาชาด
คณะครูและนักเรียนชุมนุมอาสายุวกาชาด โรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานชุมนุมยุวกาชาด  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ระหว่างัวนที่ 15 - 18 มิถุนายน 2559  ณ  ค่ายลูกเสือแชมป์เปี้ยนแชมป์  จังหวัดลพบุรี
17/มิ.ย./16 - อ่าน [1,499] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวินัยนักเรียน เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวินัยนักเรียน เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
12/มิ.ย./16 - อ่าน [2,384] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับประเทศ ประจำปี 2558  และให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โดยมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ในการนี้ นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม นำตัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลับให้คม บ่มให้ลึก"  ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2559  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
12/มิ.ย./16 - อ่าน [1,642] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีมาตรการองค์กร ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตามโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยนางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้ารับรางวัลจาก นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
12/มิ.ย./16 - อ่าน [1,358] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย
นางสาวพรรณปพร วิทยวราวัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/พ  เข้ารับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559  ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และพยาบาลศาสตร์ จากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559  ณ   The Okura Prestige Bangkok 
30/พ.ค./16 - อ่าน [1,483] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
การลงนามความร่วมมือระบบทวิศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559  นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม  พร้อมด้วย นางสาวสุภัคพร  นิธิพัฒนกาญจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  คุณครูรุ่งรัตน์ พึ่งพิทยานันท์ และคุณครูมะนิสา  สารวิก  เข้าร่วมการลงนามความร่วมมือระบบทวิศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเนินขามกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนหันคาพิทยาคม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  และโรงเรียนวัดสิงห์  ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
26/พ.ค./16 - อ่าน [1,350] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
กิจกรรม Challenge Day
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนหันคาพิทยาคมจัดกิจกรรม วันส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน Challenge Day 2559 ส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่คณะครูและนักเรียน  โดยมีคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำออกกำลังกายแก่คณะครูและนักเรียน. ณ. หอประชุมโรงเรียนหันคาพิทยาคม และภายในวันนี้จะมีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประเภทต่างๆ เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล 
25/พ.ค./16 - อ่าน [1,582] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
นักเรียนได้รับทุนวิจัยของ สสวท.
นักเรียนโรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้รับคัดเลือกให้รับทุนวิจัยและอบรมวิจัยนักวิทยาศาสตร์ทางดิน จาก สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี2559 จำนวน 2 ทุน ให้พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตรในรูปแบบ STEM  EDUCATION  และเข้าอบรมนักวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน  เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม  2559    ทีมระดับชั้น ม.ต้น ได้แก่ ดช.ณภัทร สุขผล, ดช.ธนวุฒิ สุเทวา และ ดช.ศิรเมศร์...
23/พ.ค./16 - อ่าน [1,348] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โรงเรียนหันคาพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2559 โดยเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559  นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม  นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ไปร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดพิชัยนาวาส (บ้านเชี่ยน)  ต.บ้านเชี่ยน  อ.หันคา  จ.ชัยนาท
23/พ.ค./16 - อ่าน [1,435] - ความคิดเห็น [0] - โดย: prhkp - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. 5 ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม. 5 ได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ในรายการ "นายกพบเพื่อนครู"  คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการในบริเวณงาน ก่อนที่จะเดินทางกลับ
14/พ.ค./16 - อ่าน [1,957] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท