ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท

โรงเรียนห้วยกรดวิทยาเข้ารับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายอานันต์ ระงับทุกข์
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  
18/มี.ค./16 - อ่าน [1,788] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
กิจกรรมคุณธรรมนำใจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตักบาตรประจำเดือน
กิจกรรมคุณธรรมนำใจ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา พิธีทำบุญ ตักบาตรประจำทุกเดือน 
18/มี.ค./16 - อ่าน [1,738] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
กิจกรรมว่าวไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ห้วยกรดวิทยา
โรงเรียนห้วยกรดวิทยานำนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ศึกษาการทำว่าวไทย คุณลุงประดิษฐ์
18/มี.ค./16 - อ่าน [2,121] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
การนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
       โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รับการนิเทศจากทีมวิทยากรพี่เลี้ยงในการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร (BEIDQM) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 
14/ก.ค./15 - อ่าน [1,428] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
การติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558
13/ก.ค./15 - อ่าน [1,849] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
งานคืนสู่เหย้าชาวคุรุประชาสรรค์
        วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ทุกท่าน ร่วมงานคืนสู่เหย้า  ณ สนามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดย เวลา 10.09 น. พิธีทอดผ้าเพื่อการศึกษา และ เวลา 18.00 น. ศิษย์เก่าทุกรุ่นพบปะสังสรรค์ รายละเอียดสอบถาม โทร 056-481439 
13/ก.ค./15 - อ่าน [2,861] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย
สัสดีให้ความรู้ “หน้าที่ของชายไทย
07/ก.ค./15 - อ่าน [1,937] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมมัคคุเทศน์น้อยนำชมวัดโตนดหลาย
      กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยนำชมวัดโตนดหลาย  ซึ่งมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะสุโขทัย ที่พบใต้สุดคือที่นี่  แสดงถึงการได้รับอิทธิพลสุโขทัยเข้ามา ใันวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ วัดโตนดหลาย
07/ก.ค./15 - อ่าน [2,012] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kuru - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา วันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมประกวดคำขวัญ กิจกรรมการแสดงละครต้านยาเสพติดเป็นต้น  
30/มิ.ย./15 - อ่าน [3,555] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สพม.5 จัดกิจกรรมบูรณาการวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยจัดกิจกรรม การประกวดคำขวัญ การแสดงละคร พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีปี่หาย ในศตวรรษที่ 21 โดยมีบุคลากรครู และนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
30/มิ.ย./15 - อ่าน [4,505] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท