ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท

นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ เกษียณอายุราชการ
นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ ครูโรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 63   อ่านเพิ่มเติม  
02/ต.ค./20 - อ่าน [768] - ความคิดเห็น [0] - โดย: watsing - ที่มา: วัดสิงห์
แสดงความยินดี ครูรร.วัดสิงห์ ไปดำรงตำแหน่ง รองฯ
โรงเรียนวัดสิงห์ ขอแสดงความยินดี กับคุณครู ที่จะไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา Readmore  
02/ต.ค./20 - อ่าน [856] - ความคิดเห็น [0] - โดย: watsing - ที่มา: วัดสิงห์
อบรมวินัยจราจร
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานจราจร สภ.ห้วยงู เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน ณ หอประชุมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
02/ต.ค./20 - อ่าน [587] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090219 - ที่มา: หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์
บุญนาคพิทยาคมรับรางวัลระดับต่าง ๆ
ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวบุญนาคพิทยาคม  นำโดยนายภูมิภัทร   ลอยเจริญ  ผู้อำนวยการคนเก่งของเรา รับรางวัลในระดับต่างทั้งระดับเขตและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 @รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน @รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี @รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม @รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีม  จนเราประสบความสำเร็จ
27/ก.ย./20 - อ่าน [680] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090215 - ที่มา: บุญนาคพิทยาคม
บุญาคพิทยาคม รับประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม รับการประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  โดยมีนายรังสิวุฒิ    พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานการประเมิน  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ  ห้องประชุม เมื่อวันที่  22 กันยายน พ.ศ.2563...
27/ก.ย./20 - อ่าน [607] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090215 - ที่มา: บุญนาคพิทยาคม
หันคาพิทยาคม รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน
วันที่ 16 กันยายน 2563 เด็กหญิงประณีตศิลป์ ธนาริยานุกูล (น้องอองซาน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมหาชาติ โรงเรียนหันคาพิทยาคม
27/ก.ย./20 - อ่าน [844] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
เนินขามรัฐฯเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เข้ารับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 ทั้งนี้นางรัศมี  ทองแว่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เข้ารับมอบจากนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26/ก.ย./20 - อ่าน [575] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090222 - ที่มา: เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
สาครพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล
21 กันยายน 2563 โรงเรียนสาครพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล วันสันติภาพสากล (World Peace Day) ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี โรงเรียนสาครพิทยาคมเล็งเห็นความสำคัญ จัดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนอุทิศแก่สันติภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปราศจากสงคราม บ้างถือเป็นโอกาสพิเศษกำหนดหยุดยิงชั่วคราวในพื้นที่ที่ยังสู้รบกันอยู่ มีการเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลในบรรดาชาติ กลุ่มการเมือง กลุ่มทางทหาร และประชาชนทั้งหลาย วันสันติภาพสากลจัดขึ้นครั้งแรกใน พ...
26/ก.ย./20 - อ่าน [572] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090212 - ที่มา: สาครพิทยาคม
ห้วยกรดวิทยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้มีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
26/ก.ย./20 - อ่าน [583] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090218 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
เรือจ้างหมดหน้าที่ สมศักดิ์ศรีครูเกษียณ
คณะผู้บริหาร นำโดย ผู้อำนวยการเผด็จ สุพันธนา คระครู และนักเรียนโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่คุณครูภาสกร  อินโท คุณครูสมยศ ภู่สุวรรณ คุณครูธนพร ฮุ้นสกุล และคุณครูรัชต์ดา กลำ่รักษ์ 
26/ก.ย./20 - อ่าน [997] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090217 - ที่มา: คุรุประชาสรรค์

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท