ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท

กีฬา 111 ปี ชนพ ชุมชนสัมพันธ์ และวันกีฬาแห่งชาติ
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  จัดการแข่งขัน“กีฬา 111 ปี ช.น.พ ชุมชนสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันกีฬาแห่งชาติ โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอลชาย รุ่นอายุ 15 ปี 18 ปี และฟุตบอลอาวุโส จากทีมครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทีมราชสีห์จังหวัดชัยนาททีมอาวุโสชัยนาท ทั้งนี้ยังมีกีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาแชร์บอล ทีมครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทีมแม่บ้านราชสีห์ และทีมสภานักเรียน...
16/ธ.ค./20 - อ่าน [946] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ค่ายคนสร้างภาพสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีนักเรียนแกนนำด้านโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพการตัดต่อภาพตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอผลงานทั้งการนำเสนอผลงานในรายวิชาที่ตนเองได้ศึกษาแล้วยังมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท เช่น นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท นายวิฑูรย์  ขุนขำ   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท  นายธีรพงษ์...
01/ธ.ค./20 - อ่าน [813] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวาระการประชุม เช่น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 การแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม การแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่และครูย้ายสถานศึกษารวมไปถึงการแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลต่างๆ...
30/พ.ย./20 - อ่าน [741] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ค่ายนักเรียนแกนนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2563
งานพฤกษาศาสตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรม ค่ายนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ประยุกต์ความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการอนุรักษพันธุกรรมพืช เสริมสร้างพัฒนาทักษะที่สาคัญ โดยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนแกนนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
30/พ.ย./20 - อ่าน [894] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ค่ายติวเข้ม Pre-Olympics ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมค่ายติวเข้ม Pre-Olympics ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยพัฒนานักเรียนผู้มีศักยภาพพิเศษจากการคัดเลือกกับวิทยากรที่มีความสามารถเฉพาะทางทำให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
29/พ.ย./20 - อ่าน [715] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
ชัยนาทพิทยาคมร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน”วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า”
นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" วันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายุวชนทหารจังหวัดชัยนาท เพื่เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเก้าเจ้าอยู่หัว...
25/พ.ย./20 - อ่าน [694] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
               ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่านได้แก่ นายบารมี คงฤทธิ์,           นางณัฐชา ทองสดายุ และนายนารายณ์ ทับบุรี ด้วยความยินดียิ่ง
12/พ.ย./20 - อ่าน [813] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090217 - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 โดยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับ รางวัล “วัฒนคุณาธร” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี 2550...
12/ต.ค./20 - อ่าน [909] - ความคิดเห็น [0] - โดย: krusumet2 - ที่มา: ห้วยกรดวิทยา
คุณครูอยู่ไหน ครูตั้นจะไปหา
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ผู้แทนครูสังกัดสพม.5  ผู้แทนครู สังกัดสพป.ชัยนาท และผู้แทนครู สังกัดสศศ.ชัยนาท มีความยินดีและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนครูร่วมกิจกรรม "เรื่องนี้ถึงหู ครูตั้น แน่สัญจร" ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
09/ต.ค./20 - อ่าน [1,361] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090217 - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 'ชมเชย' ระดับประเทศ
ครูอำนาจ หรุ่มรื่น นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GLOBE Student Research Competition 2020  การนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ
04/ต.ค./20 - อ่าน [830] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090217 - ที่มา: คุรุประชาสรรค์

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท