ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท

นักเรียน รร.วัดสิงห์ เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน
นายนฤพล ศรีเมือง นักเรียนชั้น ม.6/2 เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม อาคาร 60 ปี โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 16 ก.พ. 64 www.watsing.ac.th
23/ก.พ./21 - อ่าน [6,770] - ความคิดเห็น [0] - โดย: watsing - ที่มา: วัดสิงห์
โรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนหันคาพิทยาคม มีการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีนายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียน  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และผู้มีเกียรติทุกท่าน  โดย เด็กหญิงประณีตศิลป์  ธนาริยานุกูล (น้องอองซาน) เป็นตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนหันคาพิทยาคม...
18/ก.พ./21 - อ่าน [1,306] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่ง
17/ก.พ./21 - อ่าน [1,260] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดที่แนบ
15/ก.พ./21 - อ่าน [1,879] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา
นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม นายวินัย คำวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา  นายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา ร่วมลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา คือ โรงเรียนหันคาพิทยาคม เป็นสถานศึกษาแกนนำ โรงเรียหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา และ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา สถานศึกษาร่วมพัฒนา วันที่ 25 มกราคม...
09/ก.พ./21 - อ่าน [1,257] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม ตรวจสุขภาพประจำปี 2564
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารโดยนายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม และคณะครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม ร่วมเข้ารับการตรวจสุขภาพ จาก โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาคารมรกต 
09/ก.พ./21 - อ่าน [1,013] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย COVID-19
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย COVID-19 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีท่านนายอำเภอหันคา นายสุพล ภูมิฐานนท์ สาธารณสุขอำเภอหันคา พร้อมคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยได้ตรวจคัดกรองการมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอย่างเคร่งครัดและมีครูเวรประจำวัน ณ จุดต่างๆ ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง 
09/ก.พ./21 - อ่าน [1,179] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090220 - ที่มา: หันคาพิทยาคม
ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ป้องกันภัยโควิด-19
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day @CNP พื้นที่ส่วนกลาง ห้องเรียน ห้องพักครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และห้องปฏิบัติการของครูและนักเรียน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
24/ธ.ค./20 - อ่าน [1,292] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
วงดนตรีลูกทุ่งชมพูพันธ์ุทิพย์คว้ารางวัล​
วงดนตรีลูกทุ่งชมพูพันธ์ุทิพย์คว้ารางวัล​ รองชนะเลิศ​ อันดับสอง​ การประกวดแข่งขันวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบ อายุไม่เกิน 25 ปี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ในโครงการการประกวดแข่งขันวงดนตรี 3rd Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ​...
19/ธ.ค./20 - อ่าน [1,216] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม
โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
17/ธ.ค./20 - อ่าน [1,175] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090208 - ที่มา: ชัยนาทพิทยาคม

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดชัยนาท