ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังแนบ
21/พ.ค./19 - อ่าน [1,370] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนให้มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5
กศจ.สิงห์บุรี ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 จำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
10/พ.ค./19 - อ่าน [1,752] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดดังแนบค่ะ
07/พ.ค./19 - อ่าน [1,375] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่หอพักชาย)
  >>> ลิงค์สมัครออนไลน์ <<<
03/พ.ค./19 - อ่าน [1,381] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย และรับโอนมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  ดังแนบ
17/เม.ย./19 - อ่าน [1,665] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น รายละเอียดดังแนบ
09/เม.ย./19 - อ่าน [1,489] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/รับย้าย/รับโอน มาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่่ยนตำแหน่ง/รับย้าย/รับโอนมาเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 จำนวน 7 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
28/มี.ค./19 - อ่าน [2,192] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อเลือ่นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพม.5 ดังแนบ
28/มี.ค./19 - อ่าน [1,714] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพม.5 จำนวน 9 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
15/มี.ค./19 - อ่าน [2,083] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง โรงเรียนในสังกัด สพม.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี...
26/ก.พ./19 - อ่าน [2,784] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป