ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
03/ธ.ค./19 - อ่าน [1,040] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.5 รายละเอียดดังแนบ
03/ธ.ค./19 - อ่าน [849] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลำดับที่ 1 ของแต่ละสาขาวิชาเอกไปรายงานตัวในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 พร้อมเอกสารเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รายละเอียดดังแนบ
22/พ.ย./19 - อ่าน [1,587] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดดังแนบ
18/พ.ย./19 - อ่าน [2,245] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดดังแนบ
15/พ.ย./19 - อ่าน [1,575] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ให้ผู้สนใจยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ชุด ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ในระหว่างวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
15/พ.ย./19 - อ่าน [1,378] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศการสรรหาหรือเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
สพม.5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการเพื่อทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา คือ 1.วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี 2.วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนทองเอนวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี และ 3. วิชาเอิกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา จังหวัดอ่างทอง ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังแนบ
05/พ.ย./19 - อ่าน [2,230] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โรงเรียนดงตาลวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนดงตาลวิทยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
01/พ.ย./19 - อ่าน [1,237] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: ดงตาลวิทยา
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
01/พ.ย./19 - อ่าน [953] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: สามโก้วิทยาคม
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังคม ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม
25/ต.ค./19 - อ่าน [1,245] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thawung - ที่มา: ท่าวุ้งวิทยาคาร

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป