ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562(รอบ 2)
สพม.5 รับสมัครข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการแล้วเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่ครูผู้าสอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่วงแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รองสอบ) ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังแนบ
07/พ.ย./18 - อ่าน [83] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู เพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 ให้ผู้รับการคัดเลือกไปทำสัญญาจ้าง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 08.30 - 10.30 น. รายละเอียดดังแนบ
07/พ.ย./18 - อ่าน [120] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาที่สองเพือ่ผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561 สาขาวิชาภาษาเมียนมา(พม่าศึกษา) โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดดังแนบ
02/พ.ย./18 - อ่าน [54] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 1 ตำแหน่ง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี สังกัด สพม.5 ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครีและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี...
01/พ.ย./18 - อ่าน [53] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เอกสารวันบรรจุ
เอกสารประกอบการบรรจุครูผู้ช่วย
31/ต.ค./18 - อ่าน [99] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2562
สพม.5 ประกาศรับสมัครข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเหมาทำหน้าที่ครูผู้สอนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,000.-บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.5 ในระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการท รายละเอียดดังแนบ
31/ต.ค./18 - อ่าน [143] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท   2.โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท และ 3.โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม จังหวัดอ่างทอง รายละเอียดต่าง ๆ ดังแนบ
22/ต.ค./18 - อ่าน [281] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนขุนรามวิทยา จังหวัดลพบุรี สพม.5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 9,000.-บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและสมัครด้วยคนเองที่โรงเรียนขุนรามวิทยา ในระหว่างวันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดดังแนบ
20/ต.ค./18 - อ่าน [267] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: ขุนรามวิทยา
พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนหลวงประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นที่เคารพ สักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไป โดยในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5...
19/ต.ค./18 - อ่าน [68] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการโรงเรียน
สพม.5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบ  
23/ส.ค./18 - อ่าน [823] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kisana - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป