ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครพนักงานของรัฐ

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายละเอียดตามประกาศ)
09/มิ.ย./21 - อ่าน [1,180] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชีวิทยา
ด้วยโรงเรียนบ้านชีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/59-ก จำนวน 1 หลัง 
24/ธ.ค./20 - อ่าน [1,189] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนบ้านชีวิทยา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียน/สิ่งปลูกสร้าง แบบ 216 ค ของโรงเรียนบ้านชีวิทยา ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   กำหนดดูสถานที่ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563- 3 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  รายละเอียดตามประกาศ
19/ต.ค./20 - อ่าน [2,457] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/มิ.ย./20 - อ่าน [1,379] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศ สพม.5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562
ประกาศ สพม.5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562
28/มิ.ย./19 - อ่าน [2,084] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย
รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย
18/เม.ย./19 - อ่าน [2,352] - ความคิดเห็น [0] - โดย: thawung - ที่มา: ท่าวุ้งวิทยาคาร
ประกาศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล-55ก
ประกาศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล-55ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/ก.พ./19 - อ่าน [3,024] - ความคิดเห็น [0] - โดย: banmi - ที่มา: บ้านหมี่วิทยา
ประกาศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล-๕๕ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล-๕๕ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล-๕๕ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)   ...
18/ม.ค./19 - อ่าน [2,370] - ความคิดเห็น [0] - โดย: banmi - ที่มา: บ้านหมี่วิทยา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/ม.ค./19 - อ่าน [2,106] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/ม.ค./19 - อ่าน [1,838] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครพนักงานของรัฐ