กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
23/ก.ย./19 - อ่าน [770] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพม. 5   ลิงค์สำหรับโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการบันทึก https://drive.google.com/file/d/1c6f49EK49S9baib-VRT4IIYdanM-sFcL/view?usp=sharing
06/ก.ย./19 - อ่าน [474] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือการใช้งานระบบเทียนกำลังพล
คู่มือการใช้งานระบบเทียนกำลังพล
30/ส.ค./19 - อ่าน [424] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
เอกสารแนะนำ CATAS System
เอกสารแนะนำ CATAS System
30/ส.ค./19 - อ่าน [398] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือสถานศึกษาสีขาว
คู่มือสถานศึกษาสีขาว
22/ส.ค./19 - อ่าน [633] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
26/ก.ค./19 - อ่าน [643] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน 2562
11/ก.ค./19 - อ่าน [1,682] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
27/มิ.ย./19 - อ่าน [735] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประชุมครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จ.ชัยนาท จัดให้มีการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางกมลชนก  ศรีภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
18/พ.ค./19 - อ่าน [735] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: ศรีสโมสรวิทยา
ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑ เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินการสอดรับกับแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ปี ๒๕๖๒  และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค ระหว่างวันที่ ๒ - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ไร่พฤษาวัลเลย์ อ.มวกวเหล็ก จ.สระบุรี  ซึ่ง...
18/พ.ค./19 - อ่าน [453] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Subscribe to กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา