กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑ เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินการสอดรับกับแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ปี ๒๕๖๒  และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน และสร้างเครือข่ายศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค ระหว่างวันที่ ๒ - ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ  ไร่พฤษาวัลเลย์ อ.มวกวเหล็ก จ.สระบุรี  ซึ่ง...
18/พ.ค./19 - อ่าน [268] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kamolchanok - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี
คู่มือการสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารี
12/พ.ย./18 - อ่าน [552] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
06/พ.ย./18 - อ่าน [508] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑
06/พ.ย./18 - อ่าน [406] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สื่อการดูแลวัยรุ่น
สื่อการดูแลวัยรุ่น
31/ต.ค./18 - อ่าน [784] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการลูกเสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการลูกเสือ
23/ต.ค./18 - อ่าน [1,181] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือการประกวดระเบียบแถว
คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.2561
23/ต.ค./18 - อ่าน [312] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น
คู่มือพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่น
23/ต.ค./18 - อ่าน [390] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา   Care And Trace Addiction in School System (CATAS System)
23/ต.ค./18 - อ่าน [395] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
23/ต.ค./18 - อ่าน [499] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา