กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยประชุม
รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
21/ก.ค./17 - อ่าน [1,167] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 8) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 8) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
09/มิ.ย./17 - อ่าน [1,705] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 7) ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 7) ประจำเดือน เมษายน 2560
03/พ.ค./17 - อ่าน [1,396] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน มีนาคม 2560(งวดที่ 6)
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน มีนาคม  2560(งวดที่ 6)
04/เม.ย./17 - อ่าน [1,788] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวดที่ 5)
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวดที่ 5)
06/มี.ค./17 - อ่าน [1,538] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน มกราคม 2560(งวดที่ 4) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560 (งวดที่ 4) ปีงบประมาณ 2560
14/ก.พ./17 - อ่าน [1,850] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559(งวดที่ 3) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559 (งวดที่ 3) ปีงบประมาณ 2560
14/ก.พ./17 - อ่าน [1,704] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559(งวดที่ 2) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน พศจิกายน 2559 (งวดที่ 2) ปีงบประมาณ 2560
14/ก.พ./17 - อ่าน [2,180] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน ตุลาคม 2559(งวดที่ 1) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
14/ก.พ./17 - อ่าน [1,765] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์