กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน ตุลาคม 2559(งวดที่ 1) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
14/ก.พ./17 - อ่าน [1,715] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Subscribe to กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์