กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

งบทดลองเดือนกันยายน 2560 (งวดที่ 12)
งบทดลองงวดที่ 12
09/ต.ค./17 - อ่าน [1,659] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีค่าการศึกษาบุตร, ค่ารักษาพยาบาล
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีค่าการศึกษาบุตร, ค่ารักษาพยาบาล
20/ก.ย./17 - อ่าน [2,197] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2560 (งวดที่ 11)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ปีงบประมาณ 2560
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,305] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 (งวดที่ 10)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,581] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560 (งวดที่ 9)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2560
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,533] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ข่าวประสัมพ้นธ์
ทดสอบ ระบบ
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,479] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,352] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 12  กันยายน  2560
13/ก.ย./17 - อ่าน [1,651] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โอนเงินค่าการศึกษาบุตร
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 18 สิงหาคม 2560, วันที่ 24 สิงหาคม 2560
04/ก.ย./17 - อ่าน [1,702] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
สพม.5 ได้รับแจ้งจากครูที่เข้าลงทะเบียนเพ่ื่อพัฒนาตน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร มีหลักสูตรที่ครูลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้ยกเลิกการอบรม สพม.5 ขอให้ครูที่ได้ส่งเอกสารเพื่อขอยืมเงินราชการและได้รับแจ้งว่าหลักสูตรที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแจ้งยกเลิก แจ้งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร. 036-507448
24/ก.ค./17 - อ่าน [1,964] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์