กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560 (งวดที่ 10)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,249] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560 (งวดที่ 9)
รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2560
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,196] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ข่าวประสัมพ้นธ์
ทดสอบ ระบบ
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,145] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
15/ก.ย./17 - อ่าน [1,145] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 12  กันยายน  2560
13/ก.ย./17 - อ่าน [1,290] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โอนเงินค่าการศึกษาบุตร
แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 18 สิงหาคม 2560, วันที่ 24 สิงหาคม 2560
04/ก.ย./17 - อ่าน [1,387] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
สพม.5 ได้รับแจ้งจากครูที่เข้าลงทะเบียนเพ่ื่อพัฒนาตน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร มีหลักสูตรที่ครูลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้ยกเลิกการอบรม สพม.5 ขอให้ครูที่ได้ส่งเอกสารเพื่อขอยืมเงินราชการและได้รับแจ้งว่าหลักสูตรที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแจ้งยกเลิก แจ้งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร. 036-507448
24/ก.ค./17 - อ่าน [1,639] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยประชุม
รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
21/ก.ค./17 - อ่าน [858] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 8) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 8) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
09/มิ.ย./17 - อ่าน [1,419] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 7) ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 7) ประจำเดือน เมษายน 2560
03/พ.ค./17 - อ่าน [1,103] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์