กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 โครงการ
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสาล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์  / ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ , ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว นั้นบัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกา่ศ
16/ส.ค./20 - อ่าน [405] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานอาหารและโภชนาการ/ ครุภัณฑ์สำหรับงานไม้, ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า, ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา บัดนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามประกาศ
11/ส.ค./20 - อ่าน [396] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ,ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 รายละเอียดตามประกาศ
30/ก.ค./20 - อ่าน [349] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
             ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาแบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  นั้น  เนื่องจากผู้มีอาชีพขายพัสดุ บริษัท...
29/ก.ค./20 - อ่าน [395] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาตร์และอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ให้กับโรงเรียนในสังกัดนั้น  เนื่องจากมีข้อผิดพลาดรายการครุภัณฑ์ของโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาดังกล่าว
22/ก.ค./20 - อ่าน [424] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มีความประสงค์ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร
21/ก.ค./20 - อ่าน [394] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563
งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563
16/ก.ค./20 - อ่าน [364] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
15/ก.ค./20 - อ่าน [617] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
15/ก.ค./20 - อ่าน [357] - ความคิดเห็น [0] - โดย: rungtiwa - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
09/มิ.ย./20 - อ่าน [463] - ความคิดเห็น [0] - โดย: wanwanat - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์