กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
สพม.5 ได้รับแจ้งจากครูที่เข้าลงทะเบียนเพ่ื่อพัฒนาตน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร มีหลักสูตรที่ครูลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้ยกเลิกการอบรม สพม.5 ขอให้ครูที่ได้ส่งเอกสารเพื่อขอยืมเงินราชการและได้รับแจ้งว่าหลักสูตรที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแจ้งยกเลิก แจ้งกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โทร. 036-507448
24/ก.ค./17 - อ่าน [2,233] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยประชุม
รายละเอียดการโอนเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
21/ก.ค./17 - อ่าน [1,491] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kessuk - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 8) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 8) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
09/มิ.ย./17 - อ่าน [2,009] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 7) ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานผลด้านการเงินและบัญชี (งวดที่ 7) ประจำเดือน เมษายน 2560
03/พ.ค./17 - อ่าน [1,653] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน มีนาคม 2560(งวดที่ 6)
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน มีนาคม  2560(งวดที่ 6)
04/เม.ย./17 - อ่าน [2,145] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวดที่ 5)
รายงานผลการดำเนินงานการเงินและบัญชี สพม.5 เดือน กุมภาพันธ์ 2560(งวดที่ 5)
06/มี.ค./17 - อ่าน [1,821] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: คุรุประชาสรรค์
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน มกราคม 2560(งวดที่ 4) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560 (งวดที่ 4) ปีงบประมาณ 2560
14/ก.พ./17 - อ่าน [2,110] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน ธันวาคม 2559(งวดที่ 3) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559 (งวดที่ 3) ปีงบประมาณ 2560
14/ก.พ./17 - อ่าน [1,942] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559(งวดที่ 2) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือน พศจิกายน 2559 (งวดที่ 2) ปีงบประมาณ 2560
14/ก.พ./17 - อ่าน [2,480] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี สพม.5 ประจำเดือน ตุลาคม 2559(งวดที่ 1) ปีงบประมาณ 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2559
14/ก.พ./17 - อ่าน [2,013] - ความคิดเห็น [0] - โดย: bunyanut - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5

หน้า

Subscribe to กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์