กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
7 เรื่องควรรู้ สู่ความก้าวหน้าในสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
14/ก.ค./21 - อ่าน [430] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564
27/ม.ค./21 - อ่าน [326] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5   ชื่อเรื่อง ลิงค์ 1. แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา http://gg.gg/ip0kk 2. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานการวัดและประเมินผล ระดับชั้นเรียน http://gg.gg/ip0ka 3. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  http://gg.gg/ip0ky 4....
05/พ.ค./20 - อ่าน [1,606] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
16/ส.ค./18 - อ่าน [1,126] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Subscribe to กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล