กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5   ชื่อเรื่อง ลิงค์ 1. แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา http://gg.gg/ip0kk 2. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานการวัดและประเมินผล ระดับชั้นเรียน http://gg.gg/ip0ka 3. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  http://gg.gg/ip0ky 4....
05/พ.ค./20 - อ่าน [1,055] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
16/ส.ค./18 - อ่าน [806] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Subscribe to กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล