การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)

แนบไฟล์Size
img104.pdf4.07 MB

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ kulpussorn
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 3 พฤศจิกายน, 2016 - 09:29
ชื่อ กุลภัสสรณ์ พิทักษ์ศักดาชัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ kajiab21@gmail.com
ประเภทหนังสือราชการ หนังสือราชการนโยบายและแผน
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 10 กรกฎาคม, 2015 - 14:16
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 930 ครั้ง