ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

แนบไฟล์Size
ฝากปชส.zip1.49 MB

ข้อมูลผู้ส่งหนังสือราชการ

ชื่อใช้งานในระบบ admin
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 13 พฤศจิกายน, 2018 - 09:59
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง web admin
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
ประเภทหนังสือราชการ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว จันทร์, 6 มิถุนายน, 2016 - 12:46
ส่งข่าวจาก IP 159.192.96.103
เปิดอ่าน 571 ครั้ง