หนังสือราชการนโยบายและแผน

การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1
10/ก.ค./15 - อ่าน [804] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kulpussorn -
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (30%)
10/ก.ค./15 - อ่าน [1,004] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kulpussorn -
การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS ปี2558
การจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS ปี 2558
03/มิ.ย./15 - อ่าน [752] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kulpussorn -
แจ้งเปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558(DMC)
แจ้งเปิดระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558(DMC)
19/พ.ค./15 - อ่าน [926] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kulpussorn -
ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
08/เม.ย./15 - อ่าน [1,802] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kulpussorn -
เอกสาร / รูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สพม.๕ จัดทำเอกสาร / รูปเล่มสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้โรงเรียน และผู้สนใจ Download ได้ที่นี้
28/ส.ค./14 - อ่าน [1,728] - ความคิดเห็น [0] - โดย: kulpussorn -
Subscribe to หนังสือราชการนโยบายและแผน