หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล

พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป
06/มิ.ย./16 - อ่าน [664] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin -
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
03/มิ.ย./16 - อ่าน [556] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin -
Subscribe to หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล