เผยแพร่ผลงานวิชาการ

1. รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง โดย นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ   

     - บทคัดย่อ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง

    - บทคัดย่อ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แนบไฟล์Size
B1.บทคัดย่อ.pdf68.51 KB
B.บทคัดย่อ2.pdf63.79 KB